Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Υποπλοίαρχος, Αναστάσιος Τουλίτσης +
Υποπλοίαρχος, Κωνσταντίνος Πανανάς +

Ανθυπασπιστής, Ελευθέριος Ευαγγέλου +

Δεν υπάρχουν σχόλια: