Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ από το Σύλλογο Αλιέων Λιμνοθάλασσας Αιτωλικού-Μεσολογγίου το ''Αιτωλικό''Κλάμα στα επιτελεία των Λύρου-Καραπάνου ... τέλος τα δήθεν  έργα στη Λιμνοθάλασσα και η κατασκευαστική  Αρχιμήδης που  έταζαν ότι θα διορίσουν το μισό Αιτωλικό και ολόκληρο το Μεσολόγγι.

Ο Σύλλογος των ψαράδων του Αιτωλικού σήμανε τη διάλυση του τμήματος ταξίματος εργασίας των δημοτικών απατεώνων, που μπαίνουν σε σπίτια και ποδοπατάνε συνειδήσεις και αξιοπρέπειες, για να μπορέσουν οι ίδιοι να διοριστούν στην υγειά των κορόιδων που θα τους ψήφιζαν. 

Οι τρείς καμπαλέρος του Αιτωλικού, ψάχνουν αγωνιωδώς επιχειρήματα ή άλλη επιχείρηση  αντικαταστάτη, για να ξανατάξουν και να ξανακοροϊδέψουν, προφανώς για να δικαιολογήσουν την ίδια τους την παρουσία στη κοινωνία και στο ψηφοδέλτιο του χαζοΛύρου.


Μ.Ε.Π

=====================================
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ

Του Συλλόγου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ”», εδρεύοντος στο Αιτωλικό, νομίμως εκπροσωπουμένου

                                                      .//.

   Κατόπιν της από 23/5/2023 προσφυγής του Συλλόγου μας, κατά της από 20/3/2023 σύμβασης κατασκευής συμπληρωματικών έργων δήθεν αναβάθμισης υδατικών οικοσυστημάτων Ν/Δ Αιτωλ/νίας και κατά των 1.  κ.  Υπουργού Οικονομικών, 2. κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και 3. Της Γενικής Γραμματείας Υποδομών – Γενικής Δ/νσης Υ.ΛΙ.Κ.Υ - με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια έργων προς περιβαλλοντικής αναβάθμισης της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Αιτωλικού - και της από 2/8/2023 προσωρινής απαγόρευσης εκτελέσεως κάθε σχετικής εργασίας, μέχρι της εκδικάσεως της αιτήσεως μας περί αναστολής και της οριστικής προσφυγής μας, παρατηρήθηκε μία κινητικότητα σήμερα 21/9/2023 στον χώρο των ανωτέρω έργων και εκχωμάτωση.

     Μετά από άμεσες ενέργειες, δόθηκε εντολή – παρά την απεργία των αρμοδίων οργάνων, να παύσει κάθε εργασία και να επαναφερθούν τα πράγματα στην προτέρα κατάσταση εντός 48 ωρών από σήμερα. προς αποφυγή περαιτέρω βλάβης των αλιέων και του οικοσυστήματος. Ήδη την 22/9/2023 θα ενεργοποιηθεί εκ μέρους μας και η αναζήτηση της σχετικής ποινικής ρήτρας.

                                             Για τον Σύλλογο

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΖΟΣ                ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΤΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: