Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020

Διάκριση για το ψάρεμα με σταφνοκάρι στο Αιτωλικό


Διάκριση για το ψάρεμα με σταφνοκάρι στο Αιτωλικό και προετοιμασία για την παρουσίασή του και «έξοδο» στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στη Γαλλία).

Πρόκειται για μια προσπάθεια της Κωνσταντίνας Καρτέρη, η οποία ως εκπρόσωπος της ΜΚΟ ΦΑΟΣ (Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ξεκίνησε στις αρχές του 2020 όταν έλαβε μέρος στην πρωτοβουλία του Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ σε ό,τι αφορά σε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και επιχειρήσεις για τη θαλάσσια οικονομία).

...

Η κα. Καρτέρη θεώρησε ότι η τεχνική του ψαρέματος με σταφνοκάρι στο Αιτωλικό είναι ιδιαίτερη, ασυνήθιστη, μοναδική και χρήζει διατήρησης, προβολής και ανάδειξης. Αποτελεί δε πολιτιστική κληρονομιά του τόπου και μπορεί ν’ αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών. Η επιτυχία και διάκριση της συγκεκριμένης ιδέας δικαίωσε το Αιτωλικό και τους ανθρώπους που πασχίζουν να διατηρήσουν το ψάρεμα με σταφνοκάρι.

Οι 7 start-ups που αποφοίτησαν από το Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ

Επτά καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες κι επιχειρήσεις για τη θαλάσσια οικονομία, οι δύο από αυτές με διάκριση, «αποφοίτησαν» από το «BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ».

Μετά από πολύμηνη αρχική αξιολόγηση, ομαδική και εξατομικευμένη υποστήριξη, παρουσιάσεις και επαναξιολόγηση, που συνέπεσαν σε μεγάλο βαθμό με τους περιορισμούς της κρίσης του κορωνοϊού κι εξελίχθηκαν κατά βάση διαδικτυακά, η ολοκλήρωση της Β φάσης του «Blue Prototype» σηματοδοτεί μία νέα, πιο δυναμική εποχή εξωστρέφειας για τις συμμετέχουσες ομάδες και επιχειρήσεις.

Το «BLUE Prototype by TEE–ΕΛΚΕΘΕ» είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Οι διακρίσεις και οι απόφοιτοι

Μετά το αρχικό ενδιαφέρον δεκάδων ερευνητών, επίδοξων επιχειρηματιών και start-ups για εισαγωγή στην πρωτοβουλία «BLUE Prototype», που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2020, οι διοργανωτές επέλεξαν οκτώ προτάσεις από τις οποίες επτά αποφοίτησαν με επιτυχία.

Οι διοργανωτές αποφάσισαν επιπλέον να απονείμουν διάκριση σε δύο από τις ομάδες που παρουσιάζουν το πιο έντονο ενδιαφέρον με βάση τα πολυπαραγοντικά κριτήρια της πρωτοβουλίας, αλλά και βελτιώθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκειά της.

Οι διακριθείσες ομάδες λαμβάνουν από το «BLUE Prototype» τον τίτλο του «Μαΐστρου» (προδήλως εκ του MISTRAL), μ’ έναν ευθύ συμβολισμό που σχετίζεται με τη θάλασσα, για τον χαρακτηρισμό του επιπέδου και των δυνατοτήτων τους. Ένας συμβολισμός που στην περίπτωση της Θαλάσσιας Οικονομίας δεν θα εκφραζόταν πιο δυναμικά και ουσιαστικά από έναν άνεμο: «Δεν υπάρχει ούριος άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πηγαίνει [Σενέκας, Επιστολές Ηθικές στον Λουκίλιο (71,3)].

Οι διακριθέντες και απόφοιτοι του Blue Prototype by ΤΕΕ-ΕΛΚΕΘΕ είναι:

Μαΐστροι:
MARE INCOGNITA/ COSTLINE: Σύστημα στήριξης αποφάσεων για την εκτίμηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης των παραλιών σε συνδυασμό με την κλιματική μεταβλητότητα και αλλαγή.
ΦΑΟΣ ΜΚΟ (Καρτέρη Κωνσταντίνα): Διάδοση της παραδοσιακής αλιευτικής τεχνικής στο Αιτωλικό με Σταφνοκάρι ως πολιτιστικής-ψυχαγωγικής (τουριστικής) δραστηριότητας.

«Απόφοιτες/οι»:
GOZONE: Σωστικό γιλέκο ναυτικών δραστηριοτήτων με ενσωματωμένα συστήματα θέρμανσης και εντοπισμού σε πραγματικό χρόνο.
ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ: Οργανωμένες εκδρομές σε παράκτιες περιοχές με βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση από επιστήμονες.
BLUESPEAR: Εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία.
ECOQUEST ENVIRONMENTAL CONSULTING: Δημιουργία βάσης ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων μέσα από την ανάπτυξη θαλάσσιων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
WINDWAVE: Χαμηλού κόστους υπεράκτιο υβριδικό σύστημα αιολικής-κυματικής ηλεκτροπαραγωγής.

Με βάση την κατηγοριοποίηση αυτή, στην 3η φάση του «BLUE Prototype» («Έξοδος») προκρίνονται οι δυο (2) Μαΐστροι. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα μέλη και των δυο (2) διακεκριμένων ομάδων (των «Μαΐστρων») προέρχονται από την Ελληνική Περιφέρεια, από τις Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας που «βλέπει» στο Βόρειο Αιγαίο και της Δυτικής Ελλάδας που «βλέπει» στο Ιόνιο Πέλαγος, αντίστοιχα.

Η υποστήριξη από την κοινότητα

Πέρα απ’ το προσωπικό, τα στελέχη, τους συνεργάτες και τα μέλη των συνδιοργανωτών φορέων, και τη συμπαράσταση της Περιφέρειας Αττικής, αξιοσημείωτη είναι η υποστήριξη στην πρωτοβουλία από σημαντικά πρόσωπα της πραγματικής οικονομίας, του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και στελέχη επιχειρήσεων, τόσο από τον χώρο των μηχανικών όσο και από το χώρο της βιολογίας, της ωκεανογραφίας και γενικότερα του χώρου του επιχειρείν και της Θαλάσσιας Οικονομίας, που λειτούργησαν συμβουλευτικά, ενίσχυσαν την προσπάθεια και ανέλαβαν δράση υποστήριξης ως μέντορες στην πρωτοβουλία του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η παρουσία της start-up επιχείρησης COSTA NOSTRUM CERTIFICATION ΕΠΕ, «απόφοιτης» του πρώτου κύκλου του «Prototype by TEE», που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018.

Το «Πρωτόκολλο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Ανάπτυξη και Διαχείριση των Παραλιών της Μεσογείου Costa Nostrum® – Sustainable Beaches» συμπεριλήφθηκε στη συλλογή καλών πρακτικών «Good practices collection in maritime economy for the Mediterranean» που διέθεσε το ΕΛΚΕΘΕ για τον προσανατολισμό των υποψηφίων του «Blue Prototype».

Περαιτέρω, εκπρόσωπος της επιχείρησης προσέφερε υπηρεσίες καθοδηγητή-μέντορα για την επιτάχυνση των δεξιοτήτων «εισακτέων» του «Blue Prototype», ενώ η COSTA NOSTRUM αναμένεται να διαδραματίσει και έναν καταλυτικό ρόλο «φορέα αρωγού» για τη δημιουργία σύμπραξης τύπου cluster μεταξύ ομάδων του «Blue Prototype» σε μια αμέσως επόμενη φάση.

Τα επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι τόσο για το προσωπικό και τους συνεργάτες των φορέων, όσο και για τους συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία «Blue Prototype», οι συνδιοργανωτές φρόντισαν εγκαίρως και εξαρχής, προ της επέκτασης των έκτακτων μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του κορωνοϊού, στο πλαίσιο μιας νουνεχούς πολιτικής πρόληψης και διαχείρισης κρίσης, να μεταβάλουν τον τρόπο λειτουργίας του «Blue Prototype» σε κυρίως διαδικτυακό, επιτυγχάνοντας αφενός την προστασία όλων των εμπλεκομένων και αφετέρου τη συνέχιση και ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έτσι, πλέον, με την ολοκλήρωση της 2ης φάσης ξεκινά η επόμενη, που θα περιλαμβάνει προσωποποιημένη υποστήριξη στους αριστεύσαντες (Μαΐστρους) του «Blue Prototype», προκειμένου να προετοιμαστούν με πρόσληψη εξειδικευμένης επικοινωνιακής συνδρομής για την «έξοδό» τους στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, Γαλλία). Παράλληλα όμως συνεχίζεται η αλληλεπίδραση των ομάδων με τους διοργανωτές και με τους άλλους «αποφοίτους» για τη δημιουργία συνεργιών και νέων ευκαιριών.

Σημειώνεται ότι ομάδες του «Blue Prototype», αλλά και άλλες ομάδες του προγράμματος MISTRAL, όπως, χαρακτηριστικά, ομάδες που διακρίνονται ως «καλές πρακτικές», θα συμπεριληφθούν σε εθνική δημόσια επίδειξη με προσκεκλημένο κοινό, στο προγραμματιζόμενο διήμερο συνέδριο του ΤΕΕ για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στην Ελλάδα.

Το «Blue Prototype by TCG-TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ», με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του “Prototype by TEE and Attica Region”, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και start-up επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό. Περισσότερα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας: https://prototype.tee.gr.

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

Ερωτήματα για τα κριτήρια επιλογής νέου γραμματέα στο δήμο Μεσολογγίου από τον Σύλλογο Μεσολογγιτών Αττικής


Σειρά ερωτημάτων θέτει με σχετική ανακοίνωση το ΔΣ του Συλλόγου Μεσολογγιτών Αττικής σχετικά με την ανάθεση καθηκόντων γραμματέα του δήμου Μεσολογγίου στον κ. Χρήστο Δασκαλόπουλο.

 Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, σύμφωνα με  τα οποία αναλαμβάνει καθήκοντα γενικού γραμματέα στο Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, ο  απόστρατος αξιωματικός Χρήστος Δασκαλόπουλος, προερχόμενος από τον Δήμο Πρεβέζης, όπου ασκούσε καθήκοντα γενικού γραμματέα κατά την τελευταία πενταετία.

Το γεγονός αυτό μας εξέπληξε μάλλον δυσάρεστα, θα μπορούσαμε να πούμε,  καθώς όλοι περίμεναν αυτή η θέση να καλυφθεί, από πρόσωπο προερχόμενο από τον  διευρυμένο πλέον Δήμο της Ι.Π. Μεσολογγίου (Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Οινιάδες-Κατοχή κ.λπ.). Κανείς δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι υπήρχαν και υπάρχουν αξιόλογα πρόσωπα στον Δήμο μας, με εμπειρίες και ανάλογα προσόντα που απαιτούνται γι’ αυτή τη θέση, τα οποία γνωρίζουν τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του τόπου.

Πρέπει δε να διευκρινίσουμε, ότι δεν έχουμε τίποτε προσωπικά με τον προαναφερόμενο κύριο. Αλλά μας φαίνεται αδιανόητο να πιστέψουμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο αξιόλογο άτομο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, που να είναι κατάλληλο για την συγκεκριμένη θέση. Κάτι ανάλογο είχε κάνει και την 1/9/2014, όταν ανέλαβε  η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τοποθετώντας σ’ αυτή ακριβώς τη θέση τον τότε πρώην Δήμαρχο Βόνιτσας (με την δικαιολογία ότι ήταν εντολή άνωθεν) προξενώντας έτσι πολλές φωνές διαμαρτυρίας και αγανάκτησης, ανάμεσα στους συμπολίτες μας.

Το ίδιο λάθος έγινε και τώρα, καθώς δεχόμαστε τον τελευταίο καιρό πολλά παράπονα και διαφωνίες για την συγκεκριμένη κίνηση, από συμπολίτες όχι μόνο της Αθήνας αλλά και του Μεσολογγίου, οι οποίοι είναι πολύ αγανακτισμένοιμε τον χειρισμό αυτής της υπόθεσης. Επίσης, το ότι κάποιος είχε μια σχετική
εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, είτε σαν Αντιδήμαρχος στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού είτε στο Δήμο Πρεβέζης την τελευταία πενταετία, αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι θα πετύχει, σε οποιονδήποτε Δήμο και αν πάει, γιατί ο κάθε Δήμος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες τα δικά του χαρακτηριστικά και προβλήματα.

Εκτός αυτού, είναι απαράδεκτο να τοποθετείται σ’ αυτή τη θέση άτομο «ουρανοκατέβατο»,  προερχόμενο από άλλη περιοχή, που δεν έχει καμία σχέση με τον διευρυμένο Δήμο  της Ι.Π. του Μεσολογγίου και ταυτόχρονα είναι υποτιμητικό για τους  συμπολίτες μας, γιατί είναι σαν να απαξιώνει και να περιφρονεί τούς χιλιάδες  δημότες και ψηφοφόρους που στήριξαν αυτή την παράταξη στις Δημοτικές  εκλογές, αλλά δεν περίμεναν μια τόσο απαράδεκτη ενέργεια όσον αφορά την συγκεκριμένη τοποθέτηση, η οποία φυσικό είναι να δημιουργεί ορισμένα  ερωτήματα, όπως:

α) Ποιοι συμβούλευσαν τον Δήμαρχο, για την συγκεκριμένη επιλογή ενός προσώπου, προερχόμενου από ένα Δήμο που δεν έχει καμμιά σχέση με τον δικό μας;
β) Με ποιά κριτήρια έγινε αυτό, εκτός από τη θητεία που είχε στους  Δήμους Παπάγου – Χολαργού, Πρεβέζης και την συμμετοχή του πιο πρίν σε  βουλευτικές εκλογές, σαν υποψήφιος του ΚΚΕ;
γ) Αν ήταν πετυχημένος, όπως ισχυρίζονται κάποιοι, γιατί δεν έμεινε  μόνιμα σε κάποιο Δήμο, παρά άλλαζε συνεχώς περιφέρειες και Δήμους;
δ) Τι είδους συναλλαγή ήταν αυτή, που όσο και να την σκέφτεται κανείς δεν μπορεί να βγάλει ένα λογικό συμπέρασμα;
ε) Γιατί να μην επιλεγεί κάποιος από τον δικό μας Δήμο, που να έχει τα απαραίτητα προσόντα γι’ αυτή τη θέση και που μπορεί να έχει δείξει στο παρελθόν, ότι έχει τέτοιες ικανότητες;
στ) Δεν σκέφτηκε κανείς, ότι η συγκεκριμένη επιλογή μπορεί να δημιουργήσει προστριβές με τους υπαλλήλους του Δήμου και να υπάρξουν αντιδράσεις, επειδή ο νέος Γραμματέας είναι ξένο στοιχείο στο Μεσολόγγι  και δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο μας;

Εμείς, έχοντας ως γνώμονα την πραγματική ανάπτυξη και το καλό αυτού  του τόπου, καλούμε τον Αξιότιμο Δήμαρχο της Ιερής μας Πόλης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να μην προχωρήσουν σ’ αυτή την τοποθέτηση ακόμη, αν δεν εξετάσουν τουλάχιστον και άλλες περιπτώσεις συμπολιτών μας, ικανών να  αναλάβουν αυτά τα καθήκοντα και οι οποίοι γνωρίζουν «πρόσωπα και πράγματα»,
στοιχεία τα οποία θα τους βοηθήσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτής
της θέσης.

Εξ’ άλλου εάν ανελάμβανε ένα τέτοιο πρόσωπο και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, τότε δεν θα έλεγε κανείς «όχι» στην αντικατάστασή του. Αλλά  προηγουμένως ας του δώσουν την ευκαιρία, να δείξει την αξία του. Γιατί, με άλλο τρόπο θα προσεγγίσει ένας ξένος (και ίσως τεχνοκράτης) τους ντόπιους και τα προβλήματα του τόπου και με άλλο τρόπο κάποιος συμπολίτης μας, που γνωρίζει πρόσωπα, προβλήματα και καταστάσεις από κοντά.
Αν τελικά είναι αργά να γίνει κάτι τέτοιο, εμείς λυπούμαστε για την  επιλογή αυτή του Δημάρχου και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και  καλή επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020

Εισερχόμενη ποίηση από την πρωτεύουσα nr. 3 - Περί Γ Γ ο λόγος που μας χόρτασε ...
Σαν χάθηκαν τα σάλτσινα μαζί με τ’ αρμυρίκια τη μυρωδιά δεν πήραμε στο σπίτι μας για προίκα. 

Αλλά για να είμαστε αληθείς στο λόγο και στη πράξη λίγοι μες τη ψυχή τους τα ‘βαλαν κι εκεί τα ‘χουν φυλάξει.
 ΚΙ όπως τα χρόνια πέρναγαν κι άλλαζε η εξουσία κάποιοι αυτά τα πέταξαν λες και δεν είχαν ουσία.
 
Τι περιμένεις απ’ αυτούς που ‘χουν μυαλό κουκούτσι που σάλτσινο δεν πάτησαν χωρίς να ‘χουν παπούτσι. 
Ποτέ τους δεν μπολιάστηκαν σε τούτη την αρμύρα και άφησαν τον τόπο μας, όπου τον πάει η μοίρα.

 Μα φτάσαμε στο σήμερα κι απ’ τους Μεσολογγίτες, Αιτωλικιώτες πιο εκεί αλλά αλλά και Νιχωρίτες, κανένας πια δεν βρέθηκε γι αυτή τη Δημαρχία που να αναλάβει Γενικός στου Δήμου τα ηνία.

 Όπως ο προηγούμενος έτσι και τούτος κάνει και έδωσε το θυμιατό μαζί με το λιβάνι, σε άγνωστο για τα μέρη μας πολιτευτή μου είπαν γιατί τα αρμυρίκια μας όλα ξερά τα βρήκαν.

 Μας δείχνει αυτή η κίνηση πως είμαστε ρεμάλια και μόνο για την ψήφο μας μας θέλουν τα …τσακάλια.
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Εφημερίδα ΦΩΣ : Μηδέν τα κρούσματα στην Αιτωλοακαρνανία , σοβαρότατο το ζήτημα για την αξιοπιστία της ενημέρωσης από τα τοπικά ΜΜΕ


Σοβαρότατο είναι το θέμα που αναδεικνύει η εφημερίδα ΦΩΣ , για τα υποτιθέμενα κρούσματα του κορονοϊού στο νομό μας  και τη μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε η φυλλάδα του μεσολογγίου ΑΙΧΜΗ , με δήθεν περιστατικά και θύματα ακόμη και μικρά παιδιά.

Απ' ότι φαίνεται τα μόνα θύματα στην όλη ιστορία είναι ο αναγνώστης της γνωστής φυλλάδας και η συνοχή της τοπικής μας κοινωνίας, με απώτερο σκοπό, την αύξηση των φύλλων κυκλοφορίας (μιας και η εμπορία τρόμου, έχει εξασφαλισμένη κατανάλωση) .

Υπενθυμίζουμε ότι η τρομολαγνία για κρούσμα κορονοϊού στο κάπου ανάμεσα Αιτωλικό - Νεωχόρι , ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη φυλλάδα, χωρίς να υπάρχει επιβεβαίωση από το νοσοκομείο αναφοράς που ήταν το Νοσοκομείο του Ρίου. 
Μετέπειτα, άδραξαν την ευκαιρία τα Αγρινιώτικα ΜΜΕ  και αναγκαστικά τα κεντρικά της χώρας, μιας και εκείνες τις μέρες από ότι θυμόμαστε όλοι μας, στη τηλεόραση, δεν υπήρχε άλλη είδηση . 

Σήμερα λοιπόν η εφημερίδα ΦΩΣ ( κάντε κλικ ΕΔΩ ) εκτός των περιστατικών, αναφέρει και τους νομούς χωρίς κρούσματα και θανάτους οι οποίοι είναι οι : 

Δεν έχουν καταγραφεί ακόμα κρούσματα στους εξής νομούς:

Δράμας

Χαλκιδικής

Γρεβενών

Θεσπρωτίας

Καρδίτσας

Ευρυτανίας

Αιτωλοακαρνανίας

Φωκίδας

Χίου

Άγιο Όρος

Κορινθίας

Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις προηγούμενες μέρες, ο ΕΟΔΥ πράγματι ανακοίνωσε κρούσμα στην Αιτωλοακαρνανία και μάλιστα στη περιοχή του Αγρινίου.

Αμέσως τα τοπικά ΜΜΕ του Αγρινίου ξεκαθάρισαν , ως όφειλαν, ότι το κρούσμα ήταν κάτοικος Γερμανίας και απλά κατάγονταν από την ευρύτερη περιοχή . 

Μόλις το άτομο αυτό θέλησε να περάσει τα σύνορα, οι αρχές εντόπισαν ότι είναι φορέας του ιού.

Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι η φυλλάδα του Μεσολογγίου, ούτε καν ανάφερε το περιστατικό , μάλλον για να προφυλάξει τα καλώς κείμενα της κοινωνίας του Αγρινίου.

Εμείς καλούμε για ακόμη μια φορά τη δικαιοσύνη να παρέμβει και να παραπέμψει αυτούς που εμπορεύονται το τρόμο, προκαλούν άσχημες εξελίξεις για την τοπική κοινωνία (εμπόριο, παιδεία,  παραγωγή ) 

Εάν στη προκειμένη περίπτωση , η παραπληροφόρηση προέρχεται από την εφημερίδα ΦΩΣ , ας καταλογιστούν  οι ευθύνες που της ανήκουν. 

Εάν το φταίξιμο είναι της ΑΙΧΜΗΣ , τότε καλούμε τη δικαιοσύνη να ψάξει ακόμη βαθύτερα, για τις πηγές της χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις που είχαν οι αθλιότητές της στο μεροκάματο των απλών παραγωγών, αλλά και εμπόρων. 


Η ΓΕΚΙΑ 
  

  Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Αρδευτική διώρυγα-«υγειονομική βόμβα» στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού (φωτο)

Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι από την αδιαφορία των αρμοδίων

Σοβαρά είναι τα παράπονα των κατοίκων στο Κεφαλόβρυσο της Δ.Ε. Αιτωλικού του δήμου Μεσολογγίου,  αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί με αρδευτική διώρυγα που διέρχεται από κατοικημένη περιοχή και η οποία αποτελεί υγειονομική… βόμβα.

Ο χαρακτηρισμός όπως προκύπτει και από το σχετικό φωτογραφικό υλικό μόνο υπερβολικός δεν είναι. Η διώρυγα, κατασκευής της δεκαετίας του ’60 δεν συντηρείται, με αποτέλεσμα το νερό να «περνά» κάτω από σπίτια και τη διάβρωση να απειλεί αρκετές οικίες.

«Αν και ακόμη δεν έχουμε σημάδια στα σπίτια μας, είναι θέμα χρόνου το πότε αυτά θα εμφανιστούν», τονίζουν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής στο agriniopress.

Οι ρωγμές και τα διάφορα «ανοίγματα» του αύλακα μολύνουν σε αρκετές των περιπτώσεων και το πόσιμο νερό κεντρικών δεξαμενών ενώ κύριο πρόβλημα είναι και το γεγονός ότι, λόγω της αδιαφορίας για την καθαριότητα της διώρυγας, μαζεύεται πλήθος ποντικών και φιδιών. Κίνδυνος ελλοχεύει φυσικά και από την πρόχειρη περίφραξη.

Όταν η ροή του νερού σταματά η δυσοσμία είναι έντονη ενώ παράλληλα κάθετα της διώρυγας διέρχεται αποχετευτικός σωλήνας ο οποίος συγκρατεί αρκετά απορρίμματα. Αυτό εντείνει φυσικά περισσότερο τα όποια προβλήματα υγιεινής, καθώς εσχάτως στο συγκεκριμένο σωλήνα έχει «κολλήσει» το άψυχο σώμα ενός σκύλου που κάποιος ανεγκέφαλος πέταξε μέσα στον αύλακα…

Από μέρους των πολιτών τονίζεται ότι έχουν γίνει αλλεπάλληλες προσπάθειες να αναδειχθεί το ζήτημα και να υπάρξει κάποια μέριμνα, ωστόσο η αδιαφορία των αρμοδίων είναι αυτό που εισπράττουν.

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ο Αιτωλικιώτης Ν. Ζαχαριάς νέος κοσμήτορας στην ΣΑΕΠΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου


Κατά τις διεξαχθείσες Εκλογές της 22ας Ιουλίου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την θέση του Κοσμήτορα της Σχολής, αναδείχθηκε ο Καθηγητής Νίκος Ζαχαριάς, με τριετή θητεία η οποία ξεκινάει την 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΑΕΠΣ)

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

Εισερχόμενης ποίησης από την πρωτεύουσα nr. 2 ... Τα δικά μας….

Εις χρόνος μια εορτή σαν καθιερωμένη ήρθε η γλώσσα να μιλεί στου τόπου μας το μέλι.
Το ηθικό προβάδισμα μου μοιάζει με σεντόνι της παρθενιάς που άπλωσε πουτάνα στο μπαλκόνι.
Ο λευκοσίδηρος, χρυσού ταυτότητα δηλώνει κι ο ντενεκές ηγήτορας προκύπτει στο μπαλκόνι.
Πολύ νωρίς κατάφερε Ελέου Μάνεϊ Μάνα να φτιάξει νέο ΈΛΙΟ ΣΕΤ με καλαπόδι Βάνα. Μα αν γκρο μπετόν ριχτεί ποτέ μελέταις του Κωστάκη σε ρίχτερ δυό ή σε πορδές τούτο δεν έχει κράτει.
Ο σκαπανεύς μες το FB και των κλειστών γραφείων στα γρήγορα ε κρίθηκε ως άλλος… Πυγμαλίων.
Εικότως πρώτα πότισε αφθόνως την αυλή του κι αβόλευτο δεν άφησε στενό υποτελή του.
Τους άξιους η πρόοδος τους έβαλε στη μπούκα για να βαφτίσει ‘’πύραυλο’’ καμμιά παλιοφελούκα.
Κουμπούρες αποδιάλεξε απ’ το δικό του φάσμα σαν μέντορας να φαίνεται, ου μην σαν τούβλου θραύσμα.
Το πως προήχθη σε ταγό η εύνις περιστέρα γνωρίζει μόνον του σο(ι)υγιού η σύγκλητος ψηστιέρα.
Μια Μπουμπουλίνα άρπαξε τούτη την ευκαιρία ταγό… αλεξιβρόχιο όλα εν τη δανεία. Στη Λασκαρίνα έδωσαν βαθμό υποναυάρχου και κράτησαν το Ναύαρχος προς χάριν του Σωκράτου.
Εις δικηγόρ σε θωρηκτό προήχθη από…μπρίκι και με κανόνι την πηγή, εχθροίς να φέρει φρίκη.
Η Βιβή που ήτανε καλόγερος μονάχα τουλάχιστον επίσκοπο δεν θα την κάνουν τάχα;
Το έντυπο της προτροπής δεν θα το κάνουν Δούκα; Και δεν θα τζάσει η Αρχοντικιά σαν τη γνωστή τη Λούκα;
Ο χωροφύλαξ, εγώ γροικώ, θ’ ανυψωθεί σε Πάκη ο δε Νιχωρίτης (λες;) θα προαχθεί σε … Λάκη(Λαζόπουλος).
Η πεμπτουσία του λαπά, ο κυρ- Μπαμπανατσιώτης του πρόσω Χαμαιλέοντας, θα κηρυχθεί ιππότης, γιατί ποτέ δεν δούλεψε να ξέρει εργασία μα για τις αναλύσεις του μας έγινε Πυθία.
Ο Σπύρος πάλι την έκανε παρέα με τον Ντίνο κι οι ψηφοφόροι ψάχνονται στο ίδιο το κινίνο.
‘’ Άστο όλο τρύπες βρήκαμε’’, η επωδός μονίμως και λιθαράκι στο κακό τοποθετούν εκθύμως.
Για τους λαθρό που γέμισε ολόκληρη η πόλη πλέον κανένας δεν μιλεί και το βουλώνουν όλοι. Εκείνο το ‘’μολών λαβέ’’ το κάναμε γαργάρα έχουμε ανάγκη Μπακαριά μα και Αγιά Βαρβάρα.
Η ‘’φιλική’’, ανώνυμος θα γίνει εταιρεία με στόχο την απόδοση στην παντελοναρία.
Αυτό δεν ήταν πρόταση αλλά το πήραν προίκα απ’ τον πριν πατέρα του συνθήματος ‘’ Αιέν εν Τούβλω Νίκα’’.
Κι από αντιπολίτευση; Τσελβόλ επαναστάτες
Είπαν θ’ αλλάξουν όνομα θα ονομαστούν (Ζ) Πατάτες.
Συνεξουσία αγαστή νονών και Ρουβικώνων με ποδηγέτες που τιμούν απωθημένα μόνον. Αντί φουμάρων που σκορπούν οι σούπερ πατριώτες ας γίνονταν ‘’…ακροθιγώς’’ της λογικής ιππότες.
Στην περηφάνεια του λαού θα παίρναμε Ευρωλίγκα κι ας είναι τα ψυγεία μας με καρτερία τίγκα.
Πολλά χρόνια κάνουμε με το ‘’δελτίο ψώνια’’ και μάλλον θα τ’ αφήσουμε θεσμό για τα εγγόνια. Μα όπως αρμενίζουμε με τούτο το βαπόρι πάλι στα βράχια μας πετούν λειψοί κουμανταδόροι.
Αντί για πρόσω, καλύτερα να πάμε με την Πρύμη μήπως και βρούμε λείψανα απ’ την παλιά μας ζύμη.
Σιχάθηκα την ‘’πρόοδο’’ και την ψευτοκουλτούρα που συνδυάζουν Καβαλιέ με γκράφιτι και ούρα.
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 21 Ιουλίου 2020

Η άλλη άποψη 2: Τους ενδιαφέρει να ΜΗΝ πάρουμε τα όπλα… ΟΧΙ τις Belh@rra

Η πρόσφατη εξέλιξη της διακοπής των διαπραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής και της γαλλικής πλευράς για την προμήθεια των δύο φρεγατών Belh@rra, ήταν αναμενόμενη. Τουλάχιστον για πολλούς από εμάς…... Δεν  προκάλεσε έκπληξη για τον πολύ απλό λόγο ότι υπάρχει προϊστορία. Μία προϊστορία που αποδεικνύει ότι το ελληνικό πολιτικό και στρατιωτικό σύστημα, όχι μόνο δεν μπορεί να παράξει εξωτερική πολιτική και αποτροπή, αλλά είναι εγκλωβισμένο στις καταστροφικές επιλογές των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, σε βαθμό που να μην  επιτρέπεται πλέον καμία διορθωτική κίνηση, ή αλλαγή…

Γράφει ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

Ακόμη και οι ένθερμοι υποστηρικτές και θιασώτες των κορβετών – πυραυλακάτων τύπου Θεμιστοκλής, αναγκάζονται να παραδεχθούν στα κείμενά τους ότι το Πολεμικό Ναυτικό είναι ανάγκη να διαθέτει μεγάλες και σύγχρονες μονάδες επιφανείας.

Μία προσεκτική ανάγνωση των θέσεων αυτών των υποστηρικτών, αποκαλύπτει ότι το πραγματικό δίλημμα για το Πολεμικό Ναυτικό και την ελληνική άμυνα, ΔΕΝ είναι αν θα επιλέξει Belh@rra ή Θεμιστοκλή. Για τον πολύ απλό λόγο ότι πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικά καράβια…

Στην πραγματικότητα δε, δεν τίθεται καν θέμα για το αν θα επιλέξει μεταξύ Belh@rra και LCS ή FFG(X). Δεν το λέμε εμείς αυτό και δεν το λέει μόνο το ΠΝ. Το λέει και το ίδιο το Ναυτικό των ΗΠΑ που υιοθέτησε την ιταλική έκδοση της FREMM!

Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που θέλει να κάνει το Πολεμικό Ναυτικό είναι να αποκτήσει για πρώτη φορά στην Iστορία του, μονάδες επιφανείας πολλαπλού ρόλου. Για όλες τις δουλειές δηλαδή.

Και μάλιστα με συστήματα αποστολής και όπλα που θα του επιτρέψουν να ανταποκριθεί πραγματικά στις επιχειρησιακές ανάγκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της Τουρκικής απειλής. Όχι μόνο στο χώρο του Αιγαίου, αλλά και σε ανοικτές θάλασσες (τρίγωνο Κρήτη – Κύπρος – Λιβύη).

Με άλλα λόγια αυτό που θέλει να κάνει το Πολεμικό Ναυτικό με τις Belh@rra είναι να μπορεί να διεξάγει ταυτόχρονα επιχειρήσεις αεράμυνας περιοχής (ΑSTER 15/30), ανθυποβρυχιακό αγώνα (ASW), επιχειρήσεις εναντίον σκαφών επιφανείας (AsuW με Exocet MM40 Βlock IIIC) και στρατηγικής κρούσης (SCALP Naval ή αλλιώς MdcN).

Προς την κατεύθυνση αυτή μάλιστα ζήτησε να μεγαλώσει η βασική σχεδίαση, προσθέτοντας και συστήματα RAM (Rolling Aiframe Missile) για την ολοκλήρωση και της εγγύς αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του πλοίου. Όλα αυτά φυσικά έχουν κόστος. Και δεν χρειάζεται να πάμε “μακρυά” για να το διαπιστώσουμε…

Το Πολεμικό Ναυτικό πλήρωσε χρυσάφι τις Super Vita για να τις παραλάβει όπως ήθελε και όπως είχε δεσμευθεί ο σχεδιαστής – κατασκευαστής τους ότι θα τις παραδώσει! Ο οποίος κατήγγειλε τη σύμβαση πριν από δέκα περίπου χρόνια και εξαφανίστηκε για όσους θυμούνται…

Πέραν δε όλων των άλλων, οι Super Vita παραδόθηκαν με καθυστέρηση δέκα περίπου ετών! Στην περίπτωση των Belh@rra βέβαια το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι, ή δεν είναι μόνο το κόστος. Και κάπου εδώ ερχόμαστε στο ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Μπορεί κάποιος να ονοματίσει αντίστοιχο αμερικάνικο πλοίο με τις ίδιες δυνατότητες; Με αυτές που το θέλει το Πολεμικό Ναυτικό δηλαδή και έχει καταλήξει να το θέλει ΚΑΙ ΤΟ Γαλλικό! ΟΧΙ βέβαια…

Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αμερικανικός παράγοντας πιέζει ασφυκτικά για την ματαίωση της προμήθειας των Belh@rra όχι μόνο γιατί επιθυμεί να αγοράσουμε δικές του σχεδιάσεις.

Αυτό που προσπαθεί πάση θυσία να αποτρέψει, είναι το να βάλει το Πολεμικό Ναυτικό στη φαρέτρα του τη δυνατότητα της στρατηγικής κρούσης με τους SCALP Naval (MdcN). Τοποθετώντας το αλλιώς, αυτό που προσπαθεί να εμποδίσει να συμβεί, είναι το να αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό τη δυνατότητα να χτυπήσει ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ μέσα στην Τουρκία, ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ

Όλα αυτά για τον πολύ απλό λόγο ότι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο και την πρωτοβουλία των ενεργειών έναντι της Τουρκίας, προκειμένου αυτή να μην ενταχθεί οριστικά στη ρωσική σφαίρα επιρροής.

Στο ίδιο πλαίσιο όταν “διαμεσολαβήσει” για την επίλυση των διαφορών των δύο χωρών (δηλαδή για την ικανοποίηση ή μη των τουρκικών απαιτήσεων και διεκδικήσεων…), φυσικά θα αδικήσει το “καλό παιδί” και θα κάνει το χατήρι του ταραχοποιού… Το έχουμε δεί να συμβαίνει και θα το δούμε ξανά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία!

Σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά και τα όπλα, το ίδιο έκανε και στο παρελθόν με τα Mirage 2000-5Mk.2. Αυτά που μετά από 15 ολόκληρα χρόνια εξακολουθούμε να ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να υποστηρίξουμε. Σκεφτείτε ότι στην περίπτωση των μαχητικών, ο φόρτος είναι ένα όπλο (SCALP-EG) ανά αεροπλάνο. Σε κάθε Belh@rra είναι οκτώ!

Σκεφθείτε επίσης ότι ο αερομεταφερόμενος SCALP-EG έχει ακτίνα 450 περίπου χιλιομέτρων. Ο εκτοξευόμενος (εκτοξευτής SYLVER A70) από μονάδες επιφανείας SCALP-NAVAL (MdcN) είναι ένα σαφώς μεγαλύτερο και βαρύτερο όπλο με ακτίνα μεγαλύτερη των 1000 χιλιομέτρων και την ίδια καταστροφική ικανότητα και ακρίβεια προσβολής.

Αν θέλουμε επομένως να συνεχίσουμε την τακτική του αφοπλισμού, αγοράζοντας ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα (MH-60R) χωρίς όπλα, εκσυγχρονίζοντας τα P-3B πάλι χωρίς όπλα (Harpoon Block II +ER ή SLAM-ER), “εκσυγχρονίζοντας” μονάδες του Στόλου με κονδύλια της τάξης των 160 εκατομμυρίων ευρώ για το θεαθήναι, καθυστερώντας εγκληματικά την προμήθεια σύγχρονων τορπιλών για τα υποβρύχια Type 214 και απαξιώνοντας asset όπως τα ΕΜΒ-145Η Εrieye και Mirage 2000, είναι δικαίωμά μας να το κάνουμε…

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δικαίωμά μας όμως να παίζουμε με το μέλλον του Ελληνισμού και τις πιθανότητες επιβίωσής του. Ο Τούρκος θα κάνει τις απειλές του πράξη… Γιατί θεωρεί ότι η συγκυρία τον ευνοεί. Οι πρόσφατες δηλώσεις Πεσκόφ αποδεικνύουν ότι έχει μαζί του τη Ρωσία, ενώ έχει βάλει τα δύο πόδια των ΗΠΑ σε ένα παπούτσι, εκβιάζοντας και απειλώντας ευθέως με διάλυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ σε περίπτωση που δεν του γίνουν τα χατήρια.

Πέρα δε από όλα αυτά, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι έχει λειτουργήσει με πείσμα και μεθοδικότητα τα τελευταία 15 χρόνια, πράττοντας αυτό που εμείς επίσης ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ να κάνουμε εδώ και δεκαετίες…

Αλλάζοντας δηλαδή εντελώς τον εξοπλιστικό του προσανατολισμό. Μεγάλο μέρος του οποίου εστιάζεται όχι μόνο στα οπλισμένα UAV και τα όπλα που μεταφέρουν, αλλά και στην αυτόνομη ανάπτυξη και παραγωγή όπλων ακριβείας, μακρού πλήγματος.

Ο αντιπλοϊκός ATMACA, οι αέρος – εδάφους SOM και SOM- J (αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Lockheed Martin για να εξοπλίσει το F-35…) το ηλεκτρομαγνητικό πυροβόλο, οι πύραυλοι αέρος – αέρος Gokdogan και Bozdogan, είναι μερικά μόνο δείγματα αυτής της προσπάθειας.

Κατόπιν όλων αυτών δεν έχουμε παρά να καταλήξουμε στο ευκόλως εννοούμενο… Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη για να καταλάβει κανείς ποιος θα φύγει κερδισμένος από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων της γερμανικής ή της αμερικανικής “πρωτοβουλίας”.

Όπως δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να αντιληφθούμε ότι αν κάτι δεν αλλάξει δραματικά, στο εγγύς μέλλον θα κινδυνεύσουμε να μπορούμε ελεύθερα να ταξιδέψουμε… μόνο μέχρι τα νησιά των Κυκλάδων. Και αυτό μόνο αν είμαστε τυχεροί και οι “εταίροι και σύμμαχοί” μας, μας στηρίξουν στο τραπέζι των “διαπραγματεύσεων”. Που για την Ελλάδα θα έχει τη μορφή της κλίνης του Προκρούστη.

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Η άλλη άποψη 1: “Ναυάγιο” με τις Belh@rra… ΔΕΝ ήταν τυχαίο
Το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «La Tribune» που αναφέρεται στην ακύρωση της αγοράς από την Ελλάδα των φρεγατών Belh@rra, εφόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αναδεικνύει περίτρανα το τεράστιο πρόβλημα της εξάρτησης που αντιμετωπίζει διαχρονικά η χώρα. Σύμφωνα με τους συντάκτες του δημοσιεύματος, η αιτία της ελληνικής υπαναχώρησης δεν είναι το υπερβολικό οικονομικό τίμημα που ζητούν οι πωλητές, αλλά η ευθεία παρέμβαση των ΗΠΑ.

Σχολιάζει ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Προφανώς, η Ουάσιγκτον, πρώτον, δεν θέλει να χάσει τίποτε απ’ όσα είναι διατεθειμένη να δώσει η Αθήνα από τον πενιχρό κορβανά της για εξοπλισμούς, και προωθεί τα δικά της προϊόντα «εξοντώνοντας» τους ανταγωνιστές της, και, δεύτερον, θέλει τον απόλυτο, στα όρια της ασφυξίας έλεγχο των ελληνικών κινήσεων στο στρατιωτικό και στον διπλωματικό τομέα.

Κι αυτό συμβαίνει την ίδια ώρα, που εμείς εναγωνίως ψάχνουμε έναν σοβαρό, μεγάλου βεληνεκούς, σύμμαχο για να αναχαιτίσουμε την ανεξέλεγκτη Τουρκία, κι ο μοναδικός πραγματικά διαθέσιμος είναι η Γαλλία. Διότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σοβαρή πρόθεση να τα βάλουν με τους Τούρκους, είτε πρόκειται για τον επιχειρηματία-πρόεδρο Τραμπ είτε για το Δημοκρατικό κατεστημένο.

Ταυτόχρονα, όμως, και στο οικονομικό πεδίο, διαπιστώνουμε, από το πόρισμα της «επιτροπής Πισσαρίδη», ότι τα χρήματα που ελπίζουμε να εισρεύσουν, αν υπάρξει τελικά συμφωνία στην Ε.Ε., θα κατανεμηθούν κυρίως σε τομείς που είναι απολύτως συμβατοί με τις γερμανικές οικονομικές επιδιώξεις.

Στην ουσία η Ελλάδα λειτουργεί ως ένα είδος επενδυτικής αποικίας, στην οποία οι γερμανικές εταιρείες θα μπορέσουν να κερδοφορήσουν μέσω μιας προγραμματισμένης φωτογραφικής διαδικασίας.

Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτός ο σχεδιασμός κείται μακράν των πραγματικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας, που θα έπρεπε ήδη από «εχθές» να είχε αναπτύξει την βιομηχανία της και, πρωτίστως, τον αμυντικό της κλάδο, που είναι από χρόνια σε χειμερία νάρκη.

Αντ’ αυτού προτείνονται άλλα «πρωτοποριακά προγράμματα», όπως αυτά τα περί «πράσινης ανάπτυξης», για να δοθεί το τελικό ΟΚ από το Βερολίνο και έτσι να μπορέσουμε κάπως να επιβιώσουμε από την νέα οικονομική λαίλαπα που μας απειλεί.

Τίθεται, επομένως, για μια ακόμη φορά, με επιτακτικό τρόπο, το τεράστιο διαχρονικό πρόβλημα της εξάρτησης και του περιθωρίου των κινήσεων που διαθέτουμε για την υποστήριξη του αυτονόητου δικαιώματος της κυριαρχίας και της αυτοτελούς οικονομικής ανάπτυξης.

Όλοι ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία της κρίσης την σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ δύο «σχολών σκέψης». Η μία κατηγορούσε για τα δεινά μας αποκλειστικά τους «ξένους», και ειδικά τους Γερμανούς. Η δεύτερη εστίαζε το πρόβλημα της αποτυχίας μας μονάχα στις εσωτερικές αδυναμίες, στην ανωριμότητα και στα ελαττώματα του «κακομαθημένου» Έλληνα.

Οι οπαδοί της «ανεξαρτησίας», με σχεδόν 5 χρόνια στην εξουσία, απέτυχαν οικτρά. Πρώτον, διότι δεν ήταν καθόλου ανεξάρτητοι, αλλά εντελώς εξαρτημένοι από συγκεκριμένα κέντρα του εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα. Δεύτερον, διότι κολακεύοντας μεγάλο τμήμα της κοινωνίας ενδυνάμωναν τις υπαρκτές παθογένειες με έωλα ιδεολογήματα, κι έτσι επέτειναν τα αδιέξοδα.

Αυτή τη στιγμή στην εξουσία είναι όσοι βεβαίωναν ότι μόνον εμείς με τις επιλογές μας έχουμε την ευθύνη για το πού θα πάει η χώρα, και η εξάρτηση είναι έννοια εκτός του αποδεκτού λεξιλογίου. Η πραγματικότητα, όμως, διαψεύδει και το δικό τους σχήμα. Κι αυτό διότι η Ελλάδα υποφέρει εξίσου από τις εσωτερικές της αδυναμίες όσο και από την ασφυκτική εξάρτησή της από τους διάφορους «προστάτες».

Ως εκ τούτου, η επιβίωσή της προϋποθέτει την έστω μερική υπέρβαση και των δύο αυτών βρόγχων ταυτοχρόνως. Είμαστε, όμως, έτοιμοι να επιλέξουμε αυτό το δύσβατο μονοπάτι που απαιτεί επώδυνες ρήξεις και συνάμα λεπτές ισορροπίες;

 Πολύ αμφίβολο.


Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Σάββατο 18 Ιουλίου 2020

Αισχίνης: Η πολυτάραχη ζωή του και η σύγκρουση με τον Δημοσθένη (βίντεο)

Στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. η αρχαία Ελλάδα συνταρασσόταν από την παρακμή των πόλεων κρατών και την άνοδο της Μακεδονίας του Φιλίππου Β’, η οποία άπλωνε την κυριαρχία της προς το νότο.

Ενώ άνδρες σαν το Δημοσθένη υπερασπίστηκαν με πάθος την ανεξαρτησία της Αθήνας, άλλοι είδαν το μέλλον στην ένωση των Ελλήνων υπό το μακεδονικών σκήπτρο. Ανάμεσα τους και ο Αισχίνης, από τους μεγαλύτερους ρήτορες της αρχαίας Ελλάδας.


Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...