Τρίτη 26 Απριλίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από το Σύλλογο Αλιέων Αιτωλικού - Για την άρση του δρόμου Κατράκειο - Πόρος

ΜΕ ΑΦΟΡΜΉ ΤΙΣ ΕΞΕΛΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΗΣ ΜΌΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ ΤΗΣ ΝΊΔΟΒΑΣ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ, ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΌ ΤΩΝ ΝΕΡΏΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΤΕΡΆΣΤΙΑΣ ΜΆΖΑΣ ΦΥΚΙΏΝ, Η ΟΠΟΊΑ ΚΑΛΎΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΤΗΣ, ΘΑ ΘΈΛΑΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΆΝΟΥΜΕ ΚΆΠΟΙΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΒΡΕΘΟΎΜΕ ΣΤΗΝ ΔΎΣΚΟΛΗ ΘΈΣΗ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΧΡΌΝΙΑ ΝΑ ΘΕΡΑΠΕΎΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΡΙΝΈΣ ΕΠΕΜΒΆΣΕΙΣ. 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΉΚΑΜΕ ΑΠΌ ΤΟ ΔΉΜΑΡΧΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ, ΚΎΡΙΟ ΚΑΡΑΠΆΝΟ ΌΤΙ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΦΥΚΙΏΝ, ΘΑ ΛΥΘΕΊ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΆ 80% ΕΆΝ ΣΗΚΩΘΕΊ Ο ΔΡΌΜΟΣ ΚΑΤΡΆΚΕΙΟ - ΠΌΡΟΣ.

ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΕΊΜΑΣΤΕ ΘΕΤΙΚΟΊ ΣΕ ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΕΞΈΛΙΞΗ (ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ), ΠΡΈΠΕΙ ΌΜΩΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΑ ΦΎΚΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΎ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΎΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΈΧΕΤΑΙ Η ΝΊΔΟΒΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΌΧΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΊΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΜΆΤΩΝ.


ΣΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΡΘΕΊ Ο ΔΡΌΜΟΣ, ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΊΣΕΙ ΝΑ ΥΠΆΡΧΕΙ ΜΌΝΟ ΠΟΥ ΤΌΤΕ ΠΛΈΟΝ ΘΑ ΑΠΛΩΘΕΊ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΉ ΝΊΔΟΒΑ ΆΡΑ ΜΌΝΟ ΟΠΤΙΚΉ ΛΎΣΗ ΘΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΚΑΙ ΌΧΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ. 


ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΖΩΤΙΚΉΣ ΣΗΜΑΣΊΑΣ, ΌΠΟΥ Η ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ ΔΕΝ ΔΊΝΕΙ ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΊΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΗ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΥΔΆΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΗ ΠΕΡΙΟΧΉ.


ΓΙΑ ΌΣΟΥΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΊΖΟΥΝ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΉΣΟΥΜΕ ΌΤΙ ΤΟ ΜΈΣΟ ΒΆΘΟΣ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΜΆΡΕΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙΏΝ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ ΕΊΝΑΙ 20 ΠΌΝΤΟΙ ΤΟ ΊΔΙΟ ΙΣΧΎΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΆΠΟΙΑ ΣΗΜΕΊΑ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ ΔΙΑΎΛΟΥ.


ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΛΟΙΠΌΝ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΥΔΆΤΩΝ;
 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΉΚΑΜΕ ΕΠΊΣΗΣ ΌΤΙ Η ΝΈΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ, ΘΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΔΙΑΜΈΣΟΥ ΜΙΑΣ ΝΈΑΣ ΟΔΟΎ ΚΆΘΕΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΉΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΡΌΜΟ ΤΟΥ ΡΆΓΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΎΜΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΜΑΙ ΚΆΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΌΤΙ ΣΕ ΚΑΜΙΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΈΨΟΥΜΕ ΩΣ ΨΑΡΆΔΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑ ΤΗ ΡΊΨΗ ΜΠΑΖΏΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΈΩΝ ΔΡΌΜΩΝ ΕΝΤΌΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ.


ΤΑ ΛΆΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΌΝΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΈΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΟΎΝ ΣΕ ΚΑΜΙΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΜΕ ΌΠΟΙΟ ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΥΤΌ ΣΥΝΕΠΆΓΕΤΑΙ. ΕΠΊΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΠΆΝΩ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΦΑΊΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΑΦΟΎ ΑΡΘΕΊ Ο ΔΡΌΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ Ο ΝΈΟΣ, ΚΆΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΊΑΥΛΟ, ΤΌΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΎΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΙΈΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΆΤΩΝ, ΘΑ ΣΚΑΦΤΕΊ ΝΈΟΣ ΔΊΑΥΛΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΆΜΠΤΕΙ ΤΟ ΔΡΌΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΕΊ ΤΑ ΝΕΡΆ ΣΤΟ ΚΑΝΆΛΙ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ.


ΕΛΠΊΖΟΥΜΕ ΌΤΙ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΣΕΝΆΡΙΟ ΚΑΙ ΜΆΛΙΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΦΑΝΤΑΣΊΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΆΘΟΣ ΈΠΕΣΕ ΣΤΟ ΤΡΑΠΈΖΙ.


ΣΤΕΡΕΊΤΑΙ ΣΟΒΑΡΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚΤΟΎΤΟΥ ΑΡΝΟΎΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΊΣ ΝΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΆΣΟΥΜΕ. 
 ΜΕΤΆ ΑΠ' ΌΛΑ ΑΥΤΆ ΛΈΜΕ ΝΑΙ ΣΕ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΛΤΙΏΣΟΥΝ ΤΟ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ, ΛΈΜΕ ΌΧΙ ΣΕ ΗΜΊΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΕ ΥΠΟΤΙΘΈΜΕΝΑ ΈΡΓΑ ΠΟΥ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΗΤΑ ΘΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΚΆΠΟΙΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΏΠΩΝ ΚΑΙ ΌΧΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ.  ΘΈΜΑ ΤΊΘΕΤΑΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΆΝΕ ΤΑ ΜΠΆΖΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΚΌΣΤΟΣ ΑΥΤΉΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΉΚΑΜΕ ΌΤΙ Ο ΚΎΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΉΣ ΥΠΟΣΧΈΘΗΚΕ ΈΝΑ ΚΟΝΔΎΛΙ ΤΗΣ ΤΆΞΗΣ ΤΩΝ 200.000 €.

ΣΑΝ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΈΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΏΝΟΥΜΕ ΚΆΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΌΜΕΝΟ ΌΤΙ, ΑΝΕΠΊΣΗΜΑ ΈΧΟΥΜΕ ΔΕΧΤΕΊ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΤΑΙΡΕΊΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΆΝ ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΔΡΌΜΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΗΝ ΙΔΊΑ ΧΡΉΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΜΆΤΩΝ.


ΆΡΑ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΚΌΣΤΟΣ ΆΡΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ.

ΜΠΟΡΕΊ ΚΆΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙ ΤΡΈΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ; ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΆ ΜΑΣ ΚΑΤΑΘΈΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΈΧΟΥΝ ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ. 1. ΑΛΛΑΓΉ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΎ ΑΠΟΔΈΚΤΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ, ΣΤΟ ΒΆΛΤΟ ΤΟΥ ΡΆΓΚΟΥ, (ΑΥΤΉ ΤΗ ΣΤΙΓΜΉ ΕΊΝΑΙ Η ΝΊΔΟΒΑ), ΌΠΟΥ ΛΌΓΟ ΈΚΤΑΣΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΉΣΕΙ ΩΣ ΜΙΑ ΆΡΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΈΞΟΔΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ.

ΕΠΊΣΗΣ ΛΌΓΩ ΤΟΥ ΉΔΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΜΙΏΝΑ, ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΑΣΎΓΚΡΙΤΑ ΚΑΛΎΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΉ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΎ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΆΜΙΑ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΦΥΣΙΚΌ ΑΝΈΞΟΔΟ ΦΊΛΤΡΟ. 

ΕΠΙΣΗΜΑΊΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΣΉΜΕΡΑ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΡΊΧΝΕΙ ΤΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΑΘΊΖΗΣΗΣ ΛΊΓΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΏΝ ΜΈΤΡΩΝ, ΌΠΟΥ ΕΝΤΌΣ ΤΟΥ, ΑΝΑΠΤΎΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΛΆΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΦΥΣΙΚΌ ΦΙΛΤΡΆΡΙΣΜΑ. 

Ο ΒΆΛΤΟΣ ΤΟΥ ΡΆΓΚΟΥ ΕΊΝΑΙ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 500 ΣΤΡΈΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΑΜΙΏΝΑΣ ΤΟΥ ΉΔΗ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ. 2. ΕΚΒΆΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΎΛΟΥ ΣΤΑ ΑΒΑΘΉ ΤΟΥ ΣΗΜΕΊΑ, ΌΠΩΣ ΕΠΊΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΜΕΊΩΝ ΚΟΝΤΆ ΚΑΙ ΚΆΤΩ ΑΠΌ ΤΙΣ ΚΑΜΆΡΕΣ ΤΟ ΓΕΦΥΡΙΏΝ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΎ. 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΈΦΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ.4. ΆΡΣΗ ΤΟΥ ΔΡΌΜΟΥ ΚΑΤΡΆΚΕΙΟ - ΠΌΡΟΣ. ΑΝ ΘΈΛΟΥΜΕ ΠΡΆΓΜΑΤΙ ΝΑ ΛΎΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΌΧΙ ΝΑ ΚΕΡΔΊΣΟΥΜΕ ΑΠΛΆ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΏΣΕΙΣ ΑΠΌ ΟΠΤΙΚΆ ΚΑΙ ΜΌΝΟ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΑΥΤΉ ΕΊΝΑΙ Η ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΟΥΝ.ΆΛΛΕΣ ΛΎΣΕΙΣ ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΝ ΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΆΛΑΣΣΑΣ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΨΑΡΆΔΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΈΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΑΝΤΊΘΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΆΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΆ.Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΝΕΡΟ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: Να μη χαθεί ΤΩΡΑ η ευκαιρία ΕΠΙΛΥΣΗΣ τους

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες
      Η πρόκληση της επίλυσης των δυο μεγάλων προβλημάτων, του νερού και του βιολογικού καθαρισμού, που για πολλά χρόνια ταλανίζουν το Αιτωλικό, βρίσκεται μπροστά μας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε.   
Μόλις χθες ανακοινώθηκε, πως το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,......
προχωρούν στην ενεργοποίηση έξι (6) προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού112.735.000 ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Δυο από αυτές σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα μας. Συγκεκριμένα:


4. “ύδρευσης, προϋπολογισμού 30.000.000 ευρώ. Με την πρόσκληση αυτή θα χρηματοδοτηθούν έργα κατασκευής ταμιευτήρων νερού, έργα υδροληψίας,διυλιστήρια νερού καθώς και η κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων.
6. “Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας», προϋπολογισμού 49.000.000 ευρώ.
Η δημοτική αρχή οφείλει άμεσα να παρέμβει και να καταθέσει τεχνικά δελτία στις παραπάνω δυο προσκλήσεις. Διυλιστήριο - που άλλωστε ο ίδιος ο κ. Καραπάνος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το πρότεινε ως λύση – καιολοκλήρωση Βιολογικού, αφού ο ίδιος δηλώνει πως «λειτουργεί σωστά» και απαιτούνται επιμέρους παρεμβάσεις βελτίωσης του.
Ακόμη, τα 500 χιλ. € που είχαμε εκταμιεύσει για το νερό του Αιτωλικού και οδηγήθηκαν με απόφαση του κ. Καραπάνου στο ΧΥΤΑ, τώρα είναι η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ τους στον αρχικό σκοπό. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε με έκπτωση άνω του 50%, επομένως τα χρήματα υπάρχουν και πρέπει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπράτησης από το Δήμο και την Περιφέρεια να αξιοποιηθούν άμεσα και αποκλειστικά για το νερό του Αιτωλικού.
Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί !
22 Απριλίου 2016
Κατσούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος
Καρατσόλης Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος
                   Σαλωνίτης Παναγιώτης, Τοπικός Σύμβουλος ΔΕ Αιτωλικού
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 24 Απριλίου 2016

ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΠΕΘΑΙΝΕΙ! ......VIDEO


ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ!
ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ!Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

SOS Αιτωλικό. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ!!

ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΠΕΘΑΙΝΕΙ!


Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Διαμαρτυρία στο Αιτωλικό για το νερό και τη λιμνοθάλασσα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι κάτοικοι του Αιτωλικού για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη λιμνοθάλασσα και στο νερό ύδρευσης, ζητώντας την αποκατάσταση αυτών των ζητημάτων.
Όπως υπογράμμισαν οι ίδιοι τα προβλήματα υφίστανται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά από την πλευρά των αρμοδίων υπάρχει αδράνεια.

Για το θέμα της ύδρευσης κατηγόρησαν το δήμαρχο για υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν γι’ αυτό και ζητούν: ...

1) Υδροφόρα που θα δίνει δωρεάν νερό στο Αιτωλικό ή διανομή εμφιαλωμένων,

2) Άμεση δημιουργία διαγνωστικής μελέτης για το νερό,

3) Άμεση διερεύνηση των εναλλακτικών, με προτεραιότητα στην λύση του διυλιστηρίου,

4) Άμεση σωστή λειτουργία βιολογικού καθαρισμού,

5) Άμεση απομάκρυνση του καταυλισμού της ανατολικής όχθης,

6) 90% έκπτωση στα τέλη αποχέτευσης μέχρι να λειτουργήσει σωστά ο βιολογικός,

7) Να πάψουν να τοκίζονται οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί. Το Αιτωλικό έχει μετατραπεί σε τράπεζα όπου τοκίζει η ΔΕΥΑΜ τα χρήματά της και

8) Ξεχωριστό τιμολόγιο και αναλυτική λογιστική αιτιολόγηση του κόστους ύδρευσης.
Μάλιστα κάποιοι έθεσαν και θέμα ανεξαρτητοποίησης των δημοτικών συμβούλων που προέρχονται από το Αιτωλικό καθώς και την ανεξαρτητοποίηση του πρώην δήμου Αιτωλικού από τον δήμο Μεσολογγίου και την αυτονόμησή του, ώστε να διαχειρίζεται μόνος του τα θέματα που απασχολούν την περιοχή.


ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
για καθαρό νερό,
για την προστασία της λιμνοθάλασσας,
για τη ζωή μας,
για το παρόν και το μέλλον του Αιτωλικού

Παρασκευή 22 Απριλίου
Ώρα: 11:00πμ
Σημείο συγκέντρωσης: Σταθμός ΚΤΕΛ
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή 15 Απριλίου 2016

Ευθυμήσαμε και σήμερα !!!

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ: «Ο Σαμαράς έπαιρνε λεφτά από την Siemens με τον κωδικό "Άνοιξη"»

Πολύ σοβαρές καταγγελίες έκανε από το βήμα της Βουλής ο αρχηγός των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος για τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.


Ο ΥΕΘΑ κατέθεσε στοιχεία που όπως λέει δείχνουν χρηματοδότηση του Σαμαρά από την SIEMENS με τον κωδικό μάλιστα «ΑΝΟΙΞΗ» . Ο κ. Καμμένος, ανέφερε πως αυτά τα στοιχεία δεν μπήκαν ποτέ στην δικογραφία της SIEMENS λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυτά τα χρήματα πού θα οδηγούσαν; Στο συνδυασμό κατάθεσης Χριστοφοράκου και πιθανώς να φτάναμε μέχρι το ...Χον Κονγκ που συνηθίζει να μιλάει ο Σαμαράς κ να βρίσκαμε πορεία χρήματος».

Τα σχετικά στοιχεία τα κατέθεσε μάλιστα στην επιτροπή και εκθέτουν τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά για την σχέση του με την εταιρεία Siemens. Ο κ. Καμμένος ανέφερε πως τα στοιχεία αυτά δεν προωθήθηκαν ποτέ στην Eurojust παρότι υπήρχε η ομολογία Χριστοφοράκου ότι «χρημάτισε νέο μικρό πολιτικό κόμμα της δεξιάς».

http://papatzides.blogspot.gr/2016/04/siemens.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Καμμένου ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! «Σχεσεις Kavala Oil-Παπασταύρου-MARFIN-Βενιζελου-Βγενοπουλου»!!! #vouli

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΛΥ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙ !!!

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΕΘΑ: «Μόλις τα Τουρκικά Εισβάλλουν στο FIR Βάλτε τα στον «σταυρό»»

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΕΘΑ: «Μόλις τα Τουρκικά Εισβάλλουν στο FIR Βάλτε τα στον «σταυρό»»Mε εντολή Αρχηγού ΓΕΕΘΑ που δόθηκε πριν από λίγο ,έχουμε και λέμε !Άμεσο Εγκλωβισμό από τα Radar της Ελληνικής Αεράμυνας όταν τα Τούρκικα Μαχητικά θα «εισβάλλουν στο FIR!»

Δεν γνωρίζουμε τι συμβεί τις επόμενες ώρες και ημέρες και η εντολή θα έχει συνεχόμενη ισχύ αφού η Ελλάδα έχει 24ώρη ετοιμότητα με πυροβολαρχίες και Συστοιχίες Αεράμυνας σε 20′ ετοιμότητα που μπορεί να μεταπέσει άμεσα σε 5′

Η διάταξη του Ελληνικού δικτύου αεράμυνας έχει ως κάτωθι:Εισαγωγικό σημείωμα

Η διάταξη του ελληνικού δικτύου αεράμυνας έχει ως κάτωθι:- Για τις περιοχές Αττικής και Καβάλας-Θεσσαλονίκης (έδρα της 350 Πτέρυγας Κατευθυνομένων βλημάτων) διατίθενται 6 συστοιχίες MIM-104 Patriot PAC-3 οι οποίες εξοπλίζουν την 21 Μοίρα Κατευθυνομένων Βλημάτων της Κερατέας, τις 23 και 24 της Θεσσαλονίκης, την 25 της Χρυσούπολης και την 26 ΜΚΒ στο Κατσιμίδι Αττικής. Η 22 ΜΚΒ βρίσκεται στη Σκύρο προστατεύοντας το κεντρικό Αιγαίο και την ενδοχώρα κατ΄επέκταση.

– Η Κρήτη αλλά και η δίοδος προς την Κύπρο προστατεύονται από 2 συστοιχίες S-300 PMU1.

– Για τη προστασία στρατηγικών στόχων στη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, ο ΕΣ διαθέτει 7 πυροβολαρχίες με εκσυγχρονισμένα βλήματα ΜΙΜ-23Β I-HAWK– Τέλος, όλοι οι μείζονες σχηματισμοί των ΕΣ του Δ΄ ΣΣ και της ΑΣΔΕΝ προστατεύονται από 21 Αντιαεροπορικά Συστήματα Μικρού Βεληνεκούς (SHORADS) ΤΟR-M1, 31 OSA-AK/AKM και 54 (V-SHORADS) ASRAD ενώ για τις αεροπορικές βάσεις διατίθενται συστήματα ΒΕΛΟΣ και Crotale NG (επιπρόσθετα συστήματα στους κύριους ναυστάθμους Σαλαμίνας και Κρήτης).Ο ελληνικός εναέριος χώρος θεωρείται από τους καλύτερα φυλασσόμενους παγκοσμίως χάρη στο αδιαπέραστο πλέγμα που σχηματίζουν τα προηγμένα αντιαεροπορικά/αντιπυραυλικά συστήματα που διαθέτουν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η Ελλάδα, άλλωστε, είναι το μοναδικό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ που διαθέτει σε υπηρεσία δύο από τα κορυφαία συστήματα αεράμυνας μακρού βεληνεκούς στον κόσμο: το αμερικανικό MIM-104 Patriot PAC-3 και το ρωσικό S-300 PMU-1. Αυτή εδώ είναι η σύντομη παρουσίασή τους.
MIM-104 Patriot PAC-3Το σύστημα MIM-104 PATRIOT PAC-3 είναι η πλέον προηγμένη έκδοση του διάσημου αντιαεροπορικού-αντιβαλλιστικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς. Αποτελείται από:

– Το κέντρο συντονισμού και πληροφοριών (ICC:Information Coordination Central)
– Το ραντάρ
– Το σταθμό ελέγχου εμπλοκής (ECS)

Τους σταθμούς εκτόξευσης

Το ραντάρ παθητικής ηλεκτρονικής σάρωσης AN/MPQ-65 του συστήματος PATRIOT (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target or PATRIOT) είναι εφοδιασμένο με IFF, ηλεκτρονικά αντί-αντίμετρα (ECCM), καθώς και υποσυστήματα καθοδήγησης Track-via-missile (TVM).

Η μοναδικότητά του (σε σχέση με τα περισσότερα συστήματα SAM) έγκειται στο γεγονός πως αποτελεί σύστημα ”detection-to-kill” πράγμα που σημαίνει πως κάθε μονάδα μπορεί να εκτελέσει αυτόνομα όλες τις απαραίτητες λειτουργίες έρευνας, αναγνώρισης, εγκλωβισμού και εμπλοκής.
Έχει τη δυνατότητα να ιχνηλατήσει έως 100 στόχους σε απόσταση από 3 μέχρι 170 χλμ. και να παράσχει δεδομένα καθοδήγησης για εννέα πυραύλους ενώ είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικό σε περιβάλλον με έντονα ηλεκτρονικά αντίμετρα.


http://katohika.gr/ellada/entoli-geetha-molis-ta-tourkika-eisvalloun-sto-fir-valte-ta-ston-stauro/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ακριβότερη 60% η ΔΕΗ για πληρώνουμε την ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΤΗ της Διαπλοκής-Εμεις το γράφαμε απο το 2010

Εμεις το γράφαμε απο το 2010 ΔΕΗ : Θα πληρώσουμε το κόστος της «Πράσινης» Απάτης; οτι με την «δωρεάν» Ενέργεια , αφού ειναι «δωρεάν» τότες γιατί ειναι «επιδοτούμενη»;;; Ο-Ε-Ο;;;

Από τα 114,30 €/MWh το Μάρτιο του 2010 οι λογαριασμοί ρεύματος των Ελληνικών Νοικοκυριών «εκτοξεύθηκαν» στα 180,30 € το Μάρτιο 2016!!!!

Συνολική αύξηση 58%, όταν στο ίδιο διάστημα τα εισοδήματα των Νοικοκυριών μειώθηκαν κατά περίπου 20%…

Και τα Αίτια;
ΒΑΡΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ «ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συνολικά οι «υπέρ τρίτων» επιβαρύνσεις από 0,914 €/MWh το 2010 αυξήθηκαν σε ...54,09 €…. Δηλαδή επιβλήθηκε μια τρομακτική φορολογία για ενεργειακούς και λοιπούς «υπέρ τρίτων» φόρους…
Συγκεκριμένα:
* Τον Μάρτιο 2010 οι φόροι στους λογαριασμούς ρεύματος στο 8%, ενώ οι ενεργειακοί φόροι ήσαν 0%.

* Τον Μάρτιο 2016 οι φόροι στους λογαριασμούς ρεύματος αναλογούσαν στο 11%, ενώ οι «ενεργειακοί φόροι» (;;;;) …»απογειώθηκαν» στο 19%!!!

Και το «θύμα»;
Η ΔΕΗ….

* Μετετράπη στο Μεγαλύτερο Φοροεισπρακτικό Μηχανισμό μετά τις Εφορίες!!!

* Λόγω της Οικονομικής Αδυναμίας (πραγματικής ή …»εικονικής») των Νοικοκυριών να πληρώσουν τους Λογαριασμούς Ρεύματος η ΔΕΗ βρίσκεται με περίπου 2.000.000.000 € Ανεξόφλητους Λογαριασμούς…

* Οι Ανταγωνιστές της ΔΕΗ παίρνουν τους καλλίτερους Πελάτες της ΔΕΗ και απορρίπτουν εκείνους που είναι με απλήρωτους λογαριασμούς ή υπάγονται στο «μεγάλο φέσι» που ονομάζεται Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο…

Φαντασθείτε τι έχει να γίνει εάν ο ΦΠΑ για το ρεύμα πάει στο 23-24%….

ΠΗΓΗ:
Τα σχετικά στοιχεία προέρχονται από τους Δείκτες HEPI Household Electricity Prices Index for Europe


https://olympia.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΔΥΟ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ

Στις 12 Μαρτίου Σάββατο στο Πολιτικό Κέντρο Τρικουπειο έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου Επαμεινώνδα Δεληγιωργη.(1829-1879)
.Τιμήθηκε από την Αρχαιολογική Ιστορική Εταιρεία Μεσολογγίου υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσολογγίου.
Που εξέδωσε προς τιμήν του το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Ενός τέκνου του Μεσολογγίου που στο διάβα της Ζωής του αφιέρωσε με αυτοθυσία για την Δημοκρατία. Αλλά και για το Μεσολόγγι.

Κύριε Διευθυντά.

Επ αυτού θα ήθελα να φράσω σαν αυτόχθων Μεσολόγγι της την θλίψη μου διότι δεν επρόκειτο για μια κάποια συνηθισμένη παρουσία ση ενός βιβλίου ενός γνωστού συγγραφέα. ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ. Θα προσπαθήσω να είμαι συνοπτικός σεβόμενος τον χώρο των Μεσολογγίτικων Χρονικών για το τεράστιο ΕΡΓΟ του Ανδρός.
Τις νομικές του γνώσεις, τους αγώνες με αυτοθυσία εναντία της τότε Τύραννο-Οθωνικής- Βαυαροκρατίες, τους άνισους αγώνες με ...κίνδυνο της ζωής του για τον εκδημοκρατισμό της Χώρας, ένα πραγματικό τέκνο του Μεσολογγίου, που ποτέ δεν επαψε την αγάπη του προς αυτό. Τελικά ένας Πολιτικός που τιμήθηκε 5 φορές Πρωθυπουργός και που ποτέ δεν δεχτικέ καμία διάκριση και τελικά πέθανε φτωχός θαμμένος στη Πόλη που τόσο αγαπούσε..
Αυτόν τον Άνδρα Μεσολογγίτη Πολιτικό οι Μεσολογγίτες με την πενιχρά τους προσέλευση των ήταν δεν ηταν 50 άτομα οι παρόντες .
Απόν όμως ήταν και ο Δήμαρχος και αφού η έναρξη της παρουσία σης ήταν στις 7 περιμένοντας τον δήμαρχο άρχισε λιγο πριν τις 8. Οταν ο Πρόεδρος της αρχαιολογικής Εταίρες κ. Σπυρόπουλος μας ανακοινώνει πως η καθυστέρηση ήταν περιμένοντας τον Δήμαρχο μόλις ειδοποίησε ότι δεν θα έρθει λόγο υψηλού πυρετού.
Διαβάζοντας την επομένη στη ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ΑΙΧΜΗΣ και βλέποντας αναρτισμένες φωτογραφίες ο δήμαρχος ήταν με τους καρναβαλιστές και Αι Σαμιώτες δίνοντας τους μάλιστα τις αναμνηστικές Πλακέτες φωτογραφίζοντας μαζί τους. Ο κ. Δήμαρχος επειδή έκανε την χορηγία νόμιζε ότι ξεπλήρωσε και το χρέος του και ότι δεν θεώρησε να τίμηση τον ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ διερωτώμαι τον γνώριζε τα συμπεράσματα των αναγνωστών σας.;
Παρόν όμως ήταν ο κ. Γεώργιος Δημαράς Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ . Οι παρουσιαστές του βιβλίου ήταν όσο ο χρονος τους επέτρεπε αρκετά αναλυτικοί για το έργο του Επαμεινώνδα Δεληγιωργη. τους αγώνες του για τις θυσίες του για την δημοκρατία για την εξαθλίωση των Πολιτών τότε από τον Βαυαρό –Οθωνα και την κλίκα του και γενικός για τον εκδημοκρατισμό της Χώρας.
Στο αναλυτικό Δημοκρατικό έργο των παρουσιαστών ακούγοντας ο κ. Δημαράς θα ήθελα να τον ρωτήσω Τι του έλεγε η συνείδηση του , Τι έκανε ο Δεληγιωργης τότε και τι πράττει ο κ Δημαράς τώρα για τον Λαό και την Χώρα που κατά σύμπτωση να είναι οι ίδιοι κατακτητές τότε Βαυαροί και τώρα απόγονοι τους Γερμανοί. ;.Μερικά ερωτήματα

 Έχετε αίσθηση το τι ψηφίζετε για τους Έλληνες και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα 2/3 του Λαού μας.;
 ,Πως προσπαθούν να βιώσουν πως ανταποκρίνονται στις βάναυσες υποχρεώσεις που εσείς υποστηρίζετε, εξυπηρετώντας τα τοκογλυφικά συμφέροντα μιας τυχοδιωκτικής Ευρωπαϊκής συμμορίας;
 Έχετε δει τις ουρές των συνάνθρωπων μας στα συσσίτια ;
 Έχετε γνώση το αν οι συνταξιούχοι μπορούν να πληρώσουν τα φάρμακα τους και πως; Σας ενδιέφερε να μάθετε για την πορεία της υγείας και σε πια κατάσταση βρίσκονται τα Νοσοκομεία, ,ξέρετε που ο ασθενείς πρέπει εκτός από τα αλώσιμα να έχει και τα σεντόνια του μαζί;
 Και τα περισσότερα φάρμακα να τα αγοράζει με τα χρήματα που δεν έχει με τα 360 η 400 ευρω που παίρνει τον μήνα έναντι των 20.000 χιλιάδων που εσείς με τις παροχές σας και επιτροπές απολαμβάνετε ; είναι η δεν είναι κ. Δημαρα ΟΝΕΙΔΟΣ για έναν αριστερό αγωνιστή στο ενεργητικό σας να βιώνετε εις βάρους των αδυνάτων;.
 Δεν είναι ΟΝΕΙΔΟΣ κ. Βουλευτά να συντηρείτε τις ξενόφερτες προτάσεις λες και σεις ειστε άβουλος και χωρίς σκέψη και κρίση. Ακλουθώντας έναν ΑΠΑΙΔΕΥΤΟ ηγέτη που με τα ψέματα εξαπάτησε τον Ελληνικό Λαό; επειδή σας καλοπληρώνει για να γίνεστε ολοι μαζί προδότες των ΙΔΑΝΙΚΩΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ;
 Πως είναι δυνατόν να συναινέσετε στην άπατη του Δημοψηφίσματος του Λαού μας το 62% του ΟΧΙ με τον ΑΠΑΙΔΕΥΤΟ ηγετίσκος σας να το μετατρέψετε σε ΝΑΙ, που οι συνέπειες είναι ανυπολόγιστες; Είχατε γνώση των συνεπειών τις διαβάσατε; Αν ΝΑΙ συνειδητά μας εξαπατήσατε αν Όχι ειστε συνάδελφος του κ. Χρυσοχοιδη;. και αυτό είναι λυπηρό.
Ο κατάλογος είναι μεγάλος και πολλά να σας καταμαρτυρήσω σεβόμενος όμως το χώρο των Μεσολογγίτικων Χρονικών μιας εφημερίδας που 40 και πλέον χρόνια αγωνίζεται για την συλλογικότητα ,έτσι και εγώ τα όσα σας γράφω είναι καθαρά για το δράμα που βιώνει ο Λαός μας και πολύ περισσότερο η καταστροφική πορεία της ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
.
Υ.Γ Επιδίωξη της τυραννίας είναι να πτωχεύουν οι Πολίτες ,αφ ενός για να συντηρείτε με τα χρήματα τους η φρουρά του καθεστώτος αφ ετέρου. Για να είναι απασχολημένοι οι Πολίτες και να μην τους μένει χρονος για επιβουλές,

Σε αυτό το αποτέλεσμα αποβλέπει τόσο η επιβολή μεγάλων φόρων η απορρόφηση ων περουσιών των Πολιτών έργων που εξαντλούν τη δημόσια οικονομία.

Φαντάζομαι να σας είναι γνωστά από τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Κύριε Διευθυντά
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων τύχω ναι η όχι της φιλοξενία σας

Μετά τιμής
Χρήστος ΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Hot Doc: Σκοτεινές υποθέσεις στο Ηλεκτρονικό Έγκλημα - Έφτιαχναν παιδεραστές και γίνονταν ήρωες;

Όταν τον Φεβρουάριο του 2016 ο υποστράτηγος Μανώλης Σφακιανάκης μετατέθηκε αφήνοντας τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΔΗΕ), στην πολιτική σκηνή, στα media, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασε «πόλεμος».


Ο Σφακιανάκης είχε το προφίλ του κυνηγού των παιδεραστών και του ανθρώπου που αποτρέπει αυτοκτονίες, ήταν έτσι λογικό η μετακίνησή του να προκαλέσει εντύπωση. Κι όμως, πίσω από τις επιτυχίες της ΔΗΕ κρύβεται μια σειρά σκοτεινών υποθέσεων, στις οποίες ο Μανώλης Σφακιανάκης εμφανίζεται να έχει ουσιαστικό ρόλο. Πρόκειται για οκτώ υποθέσεις τα στοιχεία των οποίων καταγράφουμε ένα προς ένα.

Διαβάστε στο Hot Doc που κυκλοφορεί, στοιχεία που εμφανίζουν τη Δίωξη όχι μόνο να παραπέμπει ανθρώπους που τελικά αθωώνονται, αλλά ακόμη και να κατασκευάσει στοιχεία που δεν ... είναι αληθή.
Αποκαλύπτουμε, πώς έβαλαν αθώο στη φυλακή ως παιδόφιλο με ψεύτικα στοιχεία και πώς μετέτρεψαν σε παιδόφιλο, πολίτη που κατήγγειλε αστυνομικούς ως μαστροπούς.


Διαβάστε επίσης, πώς κατασκευάστηκε το προφίλ του λαοφιλούς αξιωματικού που απέτρεπε τις αυτοκτονίες, σε μια Ελλάδα που εμφανίζεται από τα στατιστικά της Δίωξης ως χώρα που πέφτει από τα παράθυρα, παρότι τα επίσημα στοιχεία την εμφανίζουν στις τελευταίες θέσεις και με ποιον τρόπο ο Μανώλης Σφακιανάκης ερμήνευε τον νόμο κατά το δοκούν και ζητούσε από τη Google να αποκαλύψει τα στοιχεία διαφόρων bloggers όταν σε άλλες περιπτώσεις έκανε τα στραβά μάτια.


Διαβάστε ακόμη πώς συνδέεται ο Μανώλης Σφακιανάκης με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια, για τη δράση του στην υπόθεση του περιβόητου «Γέροντα Παστίτσιου» και για τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία της οποίας προΐστατο μεθόδευσε τη σύλληψη δημοσιογράφου, καλώντας τη δήθεν να καταθέσει ως μάρτυρας για υπόθεση την οποία είχε αποκαλύψει.


http://www.koutipandoras.gr/
http://papatzides.blogspot.gr/2016/04/hot-doc.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη 13 Απριλίου 2016

Η ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ - Δείτε μια περίληψη απο το βίντεο που θα ακολουθήσει σε λίγες ημέρες


SOS ΑΙΤΩΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΑΡΘΡΟ – «ΦΩΤΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ LE FIGARO: Η Ελλάδα αγνοεί και πάλι τους δανειστές – Ο πόλεμος έχει κηρυχθεί

Η νέα εμπλοκή στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές μονοπωλεί το ενδιαφέρον της γαλλικής, Le Figaro.

Σύμφωνα με τη «Le Figaro»:

«Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε ανακοίνωση που έστειλε το υπουργείο του, τόνισε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν προκειμένου να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές σε κάποιες λεπτομέρειες, στα βασικά θέματα, όμως έχουν ήδη βρει κοινό έδαφος. Στην πραγματικότητα, όμως τα σημεία διαφωνίας φαίνονται πιο πολλά, ξεκινώντας με την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι πιστωτές των Αθηνών ζητούν μείωση των ...επικουρικών συντάξεων κατά 50%, κάτι που το αρνείται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ίδια είναι και η φιλοσοφία για την φορολογική μεταρρύθμιση….».

Ωστόσο, συνεχίζει η εφημερίδα: «Για να είναι σίγουρος ότι θα ακουστεί, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι θα καταθέσει την ερχόμενη Δευτέρα δύο νομοσχέδια, το ένα σχετικά με τις συντάξεις και το άλλο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, χωρίς όμως να έχει την πρώτη αξιολόγηση σε ό,τι αφορά την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Με άλλα λόγια, χωρίς την επικύρωση των πιστωτών».

«Έτσι, για μία ακόμη φορά, ο πόλεμος έχει κηρυχθεί. Για το λόγο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας θα επιδιώξει να έχει περισσότερους συμμάχους ξεκινώντας με τον Φρανσουά Ολάντ, με τον οποίο θα συναντηθεί σήμερα το απόγευμα στο Μέγαρο των Ηλυσίων», υπογραμμίζει το δημοσίευμα.http://www.pentapostagma.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

ΦΠΑ σε Facebook, Google, Amazon και Ebay βάζει το Ισραήλ

Με… φόρους θα «τσεκουρώσει» τις ξένες εταιρίες που δραστηριοποιούνται online στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, το κράτος του Ισραήλ αρχίζει να συλλέγει φόρους και ΦΠΑ από ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται μέσω Internet στη χώρα και προτίθεται να επιβάλει φόρους και σε υπηρεσίες όπως το downloading βιβλίων και μουσικής από ξένα online καταστήματα.


Οι εταιρείες που θα επιβληθούν οι φόροι λειτουργούν ιστοσελίδες και πουλάνε υπηρεσίες μεσιτείας και διαφήμισης στο Ισραήλ. Το ΦΠΑ θα είναι 17%, συν φόροι στα έσοδα.
Οι φόροι αναμένεται να επιβληθούν και στις ...Alphabet, Facebook,Amazon, Ebay.


Η εφορία στο Ισραήλ ψάχνει τρόπους να επιβάλει φόρους και σε υπηρεσίες όπως το downloading βιβλίων και μουσικής από ξένα online καταστήματα.

Μέχρι σήμερα εταιρείες που παρείχαν online υπηρεσίες στο Ισραήλ φορολογούνταν μόνο αν είχαν την έδρα τους στη χώρα, κάτι που θα πάψει να συμβαίνει με τα νέα δεδομένα.

Σημειώνεται πως ο κύριος όγκος των οικονομικών συναλλαγών στο Ισραήλ, γίνεται μέσω ψηφιακών υπηρεσιών.

Από την πλευρά της, η Facebook αναφέρει πως πληρώνει κανονικά φόρους σύμφωνα με τον νόμο της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Από τη δική τους πλευρά, Google, Ebay και Amazon, απέφυγαν να προβούν στο οποιαδήποτε σχόλιο.


Το θέμα ήρθε στο κοινοβούλιο του Ισραήλ από βουλευτές που ισχυρίζονταν πως οι ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο έχουν μεγαλύτερα οφέλη σε σχέση με τις γηγενείς, κάτι που θεωρήθηκε αθέμιτο.http://www.koutipandoras.gr
http://papatzides.blogspot.gr/2016/04/facebook-google-amazon-ebay.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη 12 Απριλίου 2016

Εγκαίνια σήμερα του νέου Γηπέδου στο Αιτωλικό από τον δήμαρχο Μεσολογγίου Καραπάνο...
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Συνελήφθη ένας 25χρονος στο Αιτωλικό για παράνομη κατοχή κροτίδων και οπλοκατοχή

Κατασχέθηκαν περισσότερες από (2.500) κροτίδες μεγάλης ισχύος, μια φιάλη με αέριο πιπεριού και ένα γκλοπ

Συνελήφθη, σήμερα (12-4-2015) το πρωί στο Αιτωλικό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας 25χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη κατοχή κροτίδων και παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την παράνομη διακίνηση κροτίδων, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί, έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία του 25χρονου σε περιοχή του Αιτωλικού, όπου βρήκαν και κατέσχεσαν: ...


• (2515) κροτίδες μεγάλης ισχύος,
• Μια φιάλη με αέριο πιπεριού και
• Ένα γκλοπ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου.

Συμβουλές για αποφυγή χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων
Κάθε χρόνο, πριν και κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα, γινόμαστε μάρτυρες σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε ανήλικους, εξαιτίας της επικίνδυνης συνήθειας καύσης κροτίδων, πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών, παρόλο που κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το νόμο.
Η Ελληνική Αστυνομία σας υπενθυμίζει ότι:
• Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών από οποιονδήποτε απαγορεύεται.
• Η αγορά βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων είναι παράνομη. Μην τα αγοράζετε.
• Αποτρέψτε τα παιδιά από την χρήση ή την αυτοσχέδια κατασκευή τους.
• Ενημερώστε τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού, ακόμα και ακρωτηριασμού.
• Μην τους επιτρέπετε να προσεγγίζουν χώρους παράνομης καύσης των ειδών αυτών, διότι κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα προκληθεί ατύχημα.
• Οι ενήλικοι, μην χρησιμοποιείτε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να σας μιμηθούν τα παιδιά.
• Μην ξεχνάτε ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά υλικά άκρως επικίνδυνα και η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα και την ίδια την ζωή.


http://www.onairnews.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δείτε την «νέα» εκδοχή της γνωστής διαφήμισης (Βίντεο)

Μία άκρως ανατρεπτική εκτέλεση της διαφήμισης, που πρωταγωνιστεί η λαϊκή τραγουδίστρια Αντζελα Δημητρίου, έχει κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου.
Με πολύ έμπνευση και χιούμορ οι παραγωγοί του βίντεο παρουσιάζουν με τον δικό τους τρόπο μια αλλα Lady παραφράζοντας τους στοίχους του τραγουδιού «ποία θυσία».

Δείτε το βίντεο...
http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2016/04/blog-post_512.html#.Vw0oJFSLS71
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Βαριές ποινικές διώξεις για το σκάνδαλο με τις διαφημίσεις του ΚΕΕΛΠΝΟ ( Αδωνι δεν μας φτάνουν οι δρόμοι για νέα ονόματα )

Ποινικές διώξεις για απιστία σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν κατά της «αμαρτωλής» διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ η οποία όπως αποκάλυψε το HOT DOC δημοσιεύοντας αποκλειστικά το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ, φέρεται να μοίραζε «καυτό» διαφημιστικό χρήμα εκατομμύριων ευρώ σε εταιρίες ακόμη και αν προϋπόθετε να βαφτίζει τον καρκίνο… κολλητικό.


Ειδικότερα, η Εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, προχώρησε στην άσκηση ποινικών διώξεων στα μέλη της διοίκησης του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τα έτη 2011-2013 για τα «αμαρτωλά» πεπραγμένα του Κέντρου. Η λειτουργία, οι επιλογές, οι ενέργειες και ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων του ΚΕΕΛΠΝΟ αποκαλύφτηκαν στο πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που πρώτο αποκάλυψε το HOT DOC στο τεύχος 90.
Μεταξύ των στελεχών που βρίσκονταν στο τιμόνι του ΚΕΕΛΠΝΟ την επίμαχη περίοδο είναι ... η τότε πρόεδρός του, Τζένη Κρεμαστινού, σύζυγος του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και πρώην υπουργού Υγείας Δημήτρη Κρεμαστινού, ο «αιώνιος» Γενικός Διευθυντής, Θεόδωρος Παπαδημήτριου αλλά και η τότε οικονομική διευθύντρια, Αικατερίνη Πολύζου.


Η σύζυγος Στουρνάρα και ο «κολλητικός» καρκίνος


Ανάμεσα στις εταιρίες οι οποίες πήραν χιλιάδες ευρώ για να διαφημίσουν καμπάνιες του ΚΕΕΛΠΝΟ ήταν και εταιρία συμφερόντων Γιάννη Στουρνάρα. Ειδικότερα, πρόκειται για την εταιρία MIND WORK BUSINESS SOLUTIONS της συζύγου του κεντρικού Τραπεζίτη και πρώην υπουργού Οικονομικών, Σταυρούλας Νικολοπούλου η οποία εμφανίζεται να πήρε δουλειά του ΕΟΦ ύψους 435.666 ευρώ το Σεπτέμβρη του 2012 ενώ τρεις μήνες νωρίτερα είχε αποκλειστεί από άλλο έργο του υπουργείου Παιδείας επειδή ήταν οφειλέτης του Δημοσίου.
Ειδικότερα, πρόκειται για το έργο «Εθνική Επικοινωνιακή Εκστρατεία Πρόληψης για τον Καρκίνο», με προϋπολογισμό 1.602.652,83 ευρώ. Το 2009, το ΚΕΕΛΠΝΟ είχε προκηρύξει διαγωνισμό για αυτή την επικοινωνιακή εκστρατεία και το έργο ανέλαβε η ένωση των εταιριών AGENDA A.E.-MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS.Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 21 Ιανουαρίου 2011. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των επιθεωρητών, η εταιρία AGENTA συνδέεται με τον Γεώργιο Ματσάγγο ενώ η εταιρία MINDWORK με τη Σταυρούλα Νικολοπούλου, η οποία δεν είναι άλλη από τη σύζυγο του Γιάννη Στουρνάρα.
Οι επιθεωρητές του ΣΕΥΥΠ, Περικλής Βάλσαμος και Αθανασία Μακρυγιάννη θεωρούν πως το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν είχε καμιά αρμοδιότητα να χειριστεί και πολύ περισσότερο να πληρώσει αυτό το έργο, αφού η δράση του με βάση το νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας περιορίζεται στα επιδημικά λοιμώδη νοσήματα. Ο καρκίνος δεν είναι λοιμώδες νόσημα, αλλά ίσως… έγινε προκειμένου να πάρει το έργο η κυρία Στουρνάρα.


Η δεύτερη διαπίστωση των επιθεωρητών είναι πως τα διαφημιστικά μηνύματα αυτά, ακόμη κι αν ήταν αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ, μπορούσαν να μεταδοθούν δωρεάν στα πλαίσια των προβλέψεων για τα κοινωνικά μηνύματα. Όπως γράφει η έκθεση: «Από τα χορηγηθέντα στοιχεία, δεν προκύπτει υποβολή σχετικών αιτημάτων από το ΚΕΕΛΠΝΟ προς το ΕΣΡ για τη μετάδοση δωρεάν μηνυμάτων των δράσεων αυτού». Τα διαφημιστικά μηνύματα θα μπορούσαν επίσης να μεταδοθούν μέσω απευθείας τιμολόγησης του ΚΕΕΛΠΝΟ από τα ΜΜΕ, προκειμένου να μην σπαταληθεί δημόσιο χρήμα σε ενδιάμεσους.
Στον ίδιο το διαγωνισμό που έγινε, υπάρχουν παρατυπίες ή παρανομίες. Στο διαγωνισμό φαίνεται να δίνεται παράταση υποβολής δικαιολογητικών ενώ ήδη έχει παρέλθει η ημερομηνία. Το σημαντικότερο όμως είναι πως η εταιρία της κυρίας Νικολοπούλου-Στουρνάρα παίρνει το έργο ενώ οι υπεύθυνοί της έχουν ήδη καταδικασθεί σε δύο χρόνια φυλάκιση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.


Η εταιρία θα έπρεπε να τεθεί εκτός διαγωνισμού, αλλά έμεινε, και πήρε και το έργο. Οι επιθεωρητές αμφισβητούν ακόμη και την υλοποίηση του έργου. Γράφουν μάλιστα: «Ελλείψει χορήγησης σχετικών στοιχείων, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί ο βαθμός υλοποίησης των προβλεπόμενων στη σύμβαση παραδοτέων», ενώ εντοπίζουν και εκτεταμένη χρήση εθελοντικών οργανώσεων, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για το αν αυτές πληρώθηκαν για το έργο.

Η… γρίπη και η έκτακτη ανάθεση
Στις 3 Νοεμβρίου 2011, το Δ.Σ. του ΚΕΕΛΠΝΟ εγκρίνει το ποσό 3.500.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της αντιμετώπισης του HIV/AIDS, λοιμωδών νοσημάτων και εποχικής γρίπης. Την εκστρατεία αυτή αναλαμβάνουν οι εταιρίες Α&Β ADVERTISING, η NEXT NEWS, οι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. και η FOCUS ON HEALTH.
Αντικείμενο της σύμβασης ήταν η προβολή διαφημιστικών σποτ για την εποχική γρίπη, η οποία όμως αποτελεί περιοδικά επαναλαμβανόμενο φαινόμενο και δεν έχει έκτακτο και απρόβλεπτο χαρακτήρα, για τον οποίο και μόνο επιτρέπεται η παράκαμψη της διαδικασίας δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, τα δε κριτήρια της σχετικής ανάθεσης στην εν λόγω εταιρία παρέμειναν αδιευκρίνιστα.


Οι εταιρίες A&B και NEXT σχετίζονται με τον Αλέξανδρο Καλιγαρίδη και την Ευανθία Νικολοπούλου, η FOCUS με τον Σταμάτη Σταματόπουλο και οι ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ με την οικογένεια Κουρή.
Γι’ αυτό το έργο προώθησης, το ΚΕΕΛΠΝΟ κάνει απευθείας αναθέσεις και όχι διαγωνισμό. Σε αντίθεση με την περίπτωση του διαγωνισμού για το έργο που πήρε η κυρία Στουρνάρα, το έργο, σε αυτή την περίπτωση, σπάει σε διάφορες δραστηριότητες και έτσι αποφεύγεται ο διαγωνισμός και δίνεται ανάθεση στους συγκεκριμένους. Οι επιθεωρητές εντοπίζουν πως και αυτό το διαφημιστικό έργο θα μπορούσε να γίνει με την αξιοποίηση των δωρεάν μηνυμάτων, που προβλέπονται από το ΕΣΡ για τα κοινωνικά μηνύματα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ δεν απευθύνθηκε απευθείας στα κανάλια για να εξασφαλίσει χαμηλές τιμές αλλά έβαλε ως ενδιάμεσο τις εταιρίες.


Η ανάθεση του έργου δικαιολογείται με το επιχείρημα του επείγοντος των αναγκών, αλλά, όπως διαπιστώνει η έκθεση, καμιά επείγουσα ανάγκη δεν υπάρχει. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που έπρεπε να γίνει ανάθεση έργου, έπρεπε το ΚΕΕΛΠΝΟ να προσκαλέσει μέσω δημοσιευμάτων τις ενδιαφερόμενες εταιρίες, πράγμα που δεν έκανε.
Αντιβιοτικά και γενόσημα φάρμακα


Τον Φεβρουάριο του 2012, το ΚΕΕΛΠΝΟ υπέγραψε προγραμματική συμφωνία με τον ΕΟΦ, για τη χρηματοδότηση της υλοποίησης δράσεων σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα και τη φαρμακοεπαγρύπνηση, χωρίς όμως τούτο να προβλέπεται από το νόμο που διέπει τη λειτουργία του ή τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Οι επιθεωρητές διαπιστώνουν πως το ΚΕΕΛΠΝΟ ανέλαβε και χρηματοδότησε επικοινωνιακές καμπάνιες για τα αντιβιοτικά και τα γενόσημα φάρμακα, δίνοντας χρήματα σε εταιρίες και ΜΜΕ, που και πάλι είναι αμφίβολο αν αντιστοιχούν σε πραγματικό έργο. Η διαφημιστική καμπάνια δίνεται και πάλι με ανάθεση κι όχι διαγωνισμό, με το γνωστό κόλπο. Αυτή τη φορά, τα εκατομμύρια παίρνουν οι εταιρίες CREAM, MPG ΕΛΛΑΣ, ΣΚΗΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η NEXT του Αλέξανδρου Καλιγαρίδη και πάλι και η ΠΛΟΗΓΟΣ Production.


Οι 7 δράσεις και τα 1,3 εκατ. ευρώ


Το Δεκέμβριο 2013, το ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ αποφάσισε την υλοποίηση επτά δράσεων για τους ίδιους σκοπούς, συνάπτοντας συμβάσεις συνολικού ύψους της τάξης των 1.300.000 ευρώ, με αντικείμενο τη δημιουργία και προβολή από ραδιοφωνικούς / τηλεοπτικούς σταθμούς μηνυμάτων (σποτ), χωρίς τη δημοσίευση της προκήρυξης σε δύο εφημερίδες και παρά το γεγονός ότι ήδη κατείχε αντίστοιχο σποτ, προερχόμενο από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών και Ελέγχου (European Centre for Disease Prevention and Control: ECDC), για το οποίο είχε καταβάλει δαπάνη για την προσαρμογή του.
Διαβάστε ολόκληρο το πόρισμα στο τεύχος 90 του HOT DOChttp://papatzides.blogspot.gr/2016/04/blog-post_32.html
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Εξωπραγματικό! Κρέας κροκοδείλου και πύθωνα στην αγορά του Ρέντη

Απίθανα ήταν τα «ευρήματα» που ανακάλυψαν οι ελεγκτές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά σε μια επιχείρηση λιανικής πώλησης τροφίμων στην περιοχή του Ρέντη.

Συγκεκριμένα οι ελεγκτές δέσμευσαν κατεψυγμένα φιλέτα κροκοδείλου και πύθωνα συνολικού βάρους 19 κιλών!! Πρόκειται για ...12 κιλά κατεψυγμένου φιλέτου κροκόδειλου και 7 κιλών κατεψυγμένου φιλέτου πύθωνα.


Τέλος αναμένεται να ερευνηθούν και να ταυτοποιηθούν οι χώρες προέλευσης τους καθώς και η διαδικασία μέσω της οποίας αυτά τα προϊόντα εισήχθησαν στην ΕΕ.


Τομέας ενημέρωσης prisonplanet.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

Έλληνας ο αρχιτρομοκράτης του Βελγίου;

Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Το χωριό της Συρίας που οι κάτοικοι μιλάνε ελληνικά! Δείτε το γιατί κι από που έρχονται! ΒΙΝΤΕΟ

Το χωριό Χαμιδιέ (στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου) δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα κατόπιν εντολής του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ, ο οποίος για άγνωστους λόγους έστειλε εκεί Ελληνες από την Κρήτη, οι οποίοι μέχρι σήμερα διατηρούν της κρητική διάλεκτο και χρησιμοποιούν τις μαντινάδες.

Οι πρόγονοι αυτών των Έλλήνων Κρητικών ,που ζούν τώρα στη Συρία,είχαν εξοριστεί και εκδιωχθεί από την Κρήτη επί τουρκοκρατίας....

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ...


http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2016/04/blog-post_922.html#.VwveT1SLS71
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ο Παπαδάκης ξεφτιλιζει Γεωργιάδη on-air για το ΕΝΦΙΑ: «Εγω θέλω τον πολιτικό σαν τον Προκόπη Παυλοπουλο»
https://olympia.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή 10 Απριλίου 2016

Προσοχή! Το πίνουμε καθημερινά αλλά δεν ξέρουμε ότι προκαλεί καρκίνο

Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που πίνουν 3 φλιτζάνια… γάλα την ημέρα, έχουν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού συγκριτικά με εκείνους που πίνουν μόνο μισό φλιτζάνι ή λιγότερο.

Σίγουρα έχετε ήδη παρατηρήσει ότι ο καρκίνος του μαστού αυξάνεται συνεχώς, έτσι ώστε να φαίνεται ότι το γάλα είναι υπεύθυνο για τον αυξημένο κίνδυνο.

Προηγουμένως πίστευαν ότι το γάλα επιταχύνει την ανάπτυξη του καρκίνου που υπάρχει ήδη, αλλά τώρα οι επιστήμονες λένε ότι μπορεί να είναι ο λόγος για την αύξηση σε ασθενείς με καρκίνο σε μία ευρύτερη κλίμακα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς προέρχονται από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αμερική.

Όλες αυτές οι χώρες είναι οι πρώτες σε κατανάλωση γάλακτος. Η νορβηγική μελέτη αποκαλύπτει ότι ο καρκίνος του μαστού είναι εξαιρετικά σπάνιος, και ότι δεν υπάρχει σε ... πολιτισμούς όπου η κατανάλωση γάλακτος είναι πολύ μικρή.

Είναι ήδη γνωστό ότι οι ορμόνες και οι αυξητικοί παράγοντες στο γάλα έχουν δυνατότητα καρκινογένεσης, αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε συνθετικά συμπληρώματα βιταμίνης D, τα οποία συχνά εμπλουτίζονται με γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πιστεύεται ότι εκείνοι που υποφέρουν από καρκίνο του μαστού καταναλώνουν διπλάσια συνθετική βιταμίνη D, σε αντίθεση με τους άλλους. Αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ο αριθμός των περιπτώσεων έχει αυξηθεί παράλληλα με την κατανάλωση ζύμης, ζάχαρης και ορισμένων τύπων κρέατος (ειδικά χοιρινού ), και τη μείωση της κατανάλωσης ωμών λαχανικών και ψαριών. Από την άλλη πλευρά, οι στηθόδεσμοι, ιδιαίτερα εκείνοι που είναι πάρα πολύ σφικτοί, αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.


Οι γυναίκες που φορούν τακτικά σουτιέν για 12 ώρες, έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού 20 φορές περισσότερο από ό, τι εκείνες που το χρησιμοποιούν σπάνια ή ποτέ, ειδικά όταν πρόκειται για σουτιέν με μεταλλική στήριξη.


Πηγή BioAthens
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Nick the Greek. Ο Έλληνας τζογαδόρος που ταπείνωσε τον νονό της μαφίας

O μέγας εραστής της τράπουλας Νικ Δε Γκριγκ, όταν δεν έπαιζε χαρτιά, διάβαζε Πλάτωνα και Αριστοτέλη για... ισορροπία! Κέρδιζε κι έχανε με την ίδια ευκολία μεγάλες περιουσίες στα χαρτιά...Πέρασαν από τα χέρια του δύο δις δολάρια!

Στο ατμόπλοιο «Georgia», που σάλπαρε από τον Πειραιά για τη Νέα Υόρκη, το θέρος του 1902, ανάμεσα στους 345 Έλληνες επιβάτες, ήταν και ο 19χρονος Νίκος Δάνδολος, γιος εμπόρου χαλιών, γεννημένος στις 27-4-1883 στο Ρέθυμνο, με σπουδές στην Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης στην πλατωνική και αριστοτελική φιλοσοφία.

Από τη Νέα Υόρκη, τραβά για το Σικάγο, και πολύ αργότερα στο Μόντρεαλ, όπου επιδίδεται με ζήλο στα ιπποδρομιακά στοιχήματα.

Η τύχη τον ευνοεί, αφού σ' ένα εξάμηνο κέρδισε μισό εκατ. δολάρια, τα οποία μεταφέρει στο Σικάγο.

Το εύκολο κέρδος πείθει τον Δάνδολο να στραφεί στο σπορ του τζόγου, όπου χάνει όλα τα κερδισμένα χρήματα. Αυτό βεβαίως δεν τον αποθαρρύνει.

Γίνεται τακτικός θαμώνας χαρτοπαικτικών λεσχών και ... καζίνο, υπό την κηδεμονία ενός θρυλικού τζογαδόρου, του Νέστορα που έλεγε: « αν ο Θεός θέλει να μάθει να παίζει, θα έρθει σε μένα».

Ο Νικ έλεγε, ότι παίζει ζάρια και χαρτιά για την συγκίνηση του παιχνιδιού κι όχι για το χρήμα. Γνώριζε να κερδίζει και να χάνει. Νίκη και ήττα ήταν στη σκέψη του σιαμαίες έννοιες...

Με οδηγό τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ταπείνωσε τον Νονό της Μαφίας

Όταν δεν έπαιζε, διάβαζε Πλάτωνα και Αριστοτέλη.

Κάποτε, στο καζίνο του Λας Βέγκας, μετά από μια χαμένη παρτίδα πόκερ, αποτραβήχτηκε σε μια γωνιά και διάβαζε το βιβλίο τσέπης:

« Πλάτωνος Κρίτων». «Στην αρχαία φιλοσοφία, έλεγε, βρίσκεις γνώση, γαλήνη της ψυχής, διεξόδους και ισορροπία...»

Σε μια ιστορική παρτίδα πόκερ στο κέντρο « Ελ Μορόκο» της Νέας Υόρκης, ο Νικ, με διάσημους θεατές, όπως ο Αιγύπτιος βασιλιάς Φαρούκ, έπαιζε κόντρα με το νονό της Μαφία, Κοστέλο.

Στο τέλος ο Νικ κέρδισε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και ο χαμένος της βραδιάς, Κοστέλο του είπε: «Έλληνα, φεύγεις και δε συνεχίζεις, γιατί είσαι δειλός!»

Τότε ο Νικ παρακάλεσε τον Φαρούκ να ανακατέψει την τράπουλα.

«Και τώρα αμίγκο, είπε στον Κοστέλο, έλα να τραβήξουμε από ένα χαρτί. Το μεγαλύτερο θα κερδίσει 500.000 δολάρια!»

Ο Κοστέλο τον κοίταξε αυστηρά, άναψε ένα πούρο, έριξε το παλτό στον ώμο κι έφυγε με τους συνοδούς του...

Την άλλη μέρα οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που ταπείνωσε τον Κοστέλο.

Τότε έγιναν φίλοι και θαυμαστές του οι Σινάτρα, Ωνάσης, Σαβάλας...

Οι «Νιούγιορκ Τάιμς» εξυμνούσαν τον Νικ ως τον αδιαφιλονίκητο βασιλιά του πόκερ που ταπείνωσε τον Κοστέλο.

Κάποτε, παραμονή πρωτοχρονιάς, ο Νικ έχασε 300.000 δολάρια. Σηκώθηκε ατάραχος, ένα λεπτό πριν σημάνει ο νέος χρόνος κι έδωσε το σύνθημα να αναβοσβήσουν τα φώτα και ν' ανοίξουν σαμπάνιες.

«Ελπίζω», είπε, « η αλλαγή του χρόνου ν' αλλάξει την τύχη μου». Το ξημέρωμα τον βρήκε να κερδίζει 1.250.000 δολάρια, ποσό που έχασε μετά στη ρουλέτα και στα άλογα...

Το 1949,ο Νικ συμμετείχε σ' ένα παιχνίδι πόκερ που χαρακτηρίστηκε «Μαραθώνιος». Παίχτηκε δημοσίως, με αντίπαλο τον Johnny Moss καλύτερο παίκτη του πόκερ.

Το παιχνίδι κράτησε 5 μήνες, με διαλείμματα μόνο για ύπνο και φαγητό. Στο τέλος ο Δάνδολος έχασε πάνω από 2.000.000 δολάρια και φεύγοντας είπε: «Κύριε Μος, θα πρέπει να σας αφήσω να φύγετε...».

Έπειτα κατευθύνθηκε στον επάνω όροφο για να κοιμηθεί... Στη ζωή του o Nick the Greek εκτιμάται ότι κέρδισε και έχασε πάνω από 2 δις δολάρια και δώρισε, πάνω από 20 εκ. για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Η τελευταία παρτίδα

Την τελευταία παρτίδα ο Νικ την έπαιξε με το χάρο και την έχασε στο νοσοκομείο «Όρος Σινά» του Λος Άντζελες.

Πέθανε τα Χριστούγεννα του 1966 (83 ετών), από καρδιακή προσβολή, πάμφτωχος!

Στην κηδεία του έκλαιγε ο Σαβάλας σαν παιδί και ο Σινάτρα αποχαιρετώντας τον δακρυσμένος, είπε: «Νικ, υπήρξες τόσο αγνός κι έντιμος, ώστε η μόνη περιουσία που είχες ήταν οι αγαθοεργίες σου».

Τον έθαψαν οι φίλοι πολυτελέστατα... Μαικήνες του Χόλιγουντ, σταρ και μαφιόζοι, ήρθαν με τις λιμουζίνες και εναπόθεσαν λουλούδια στο φέρετρο με συμβολικά τραπουλόχαρτα τον Ρήγα σπαθί!

mixanitouxronou.gr
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα της Monsanto και πώς μπορείτε να προστατευτείτε από αυτά

Για ένα πράμα αναρωτιέσαι όταν ακούς για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς: είναι ο άνθρωπος τόσο υπεράνω, τόσο παντογνώστης ώστε να αναγνωρίζει λάθη στη φύση και να τα διορθώνει με τους ΓΤΟ. Αυτό ακριβώς μας λένε από την Monsanto.

Για παράδειγμα ανέπτυξαν ένα καλαμπόκι γενετικά τροποποιημένο με την πρωτεΐνη Bt. Όταν τα έντομα θα φάνε από αυτό το φυτό καταστρέφεται το στομάχι τους.

Η Monsanto ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που το φαγητό θα φτάσει στο τραπέζι μας, είναι ασφαλές. Όμως ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Biological Sciences, το 2009, ανέφερε μελέτες που αποδεικνύουν ότι αρουραίοι που φάγανε το ΓΤ καλαμπόκι υπέφεραν από κατάρρευση των οργάνων.

Οι ΓΤΟ πρωτοεμφανίστηκαν το 1996. Από τότε χρόνιες ασθένειες έχουν εκτιναχτεί από το 7 στο ...13 τοις εκατό. Τροφικές αλλεργίες, αυτισμός, διαταραχές αναπαραγωγής και πεπτικά προβλήματα βρίσκονται σε άνοδο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ομπάμα τον Απρίλιο του 2013 υπέγραψε ένα νομοσχέδιο που ο κόσμος το ονόμασε Πράξη Προστασίας Monsanto, καθώς στην ουσία είναι μια ασυλία προς την εταιρία από τα δικαστήρια. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από την καλλιέργεια γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων, ακόμη και αν θεωρείται ότι αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον.

Η Bayer δημιούργησε μια ομάδα που ονομάζεται νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα. Αυτά και άλλα επιβλαβή εντομοκτόνα της Monsanto, έχουν αναλυθεί από οργανισμούς προστασίας καταναλωτών και έχουν συνδεθεί με τον καρκίνο και τα μεγάλα ποσοστά θανάτου των μελισσών.

Η Monsanto επίσης έχει δημιουργήσει μια εταιρική σχέση με μια φαρμακευτική εταιρεία που ονομάζεται Alnylam Pharmaceuticals Inc. Για να δημιουργήσουν biopesticides (βιολογικά φυτοφάρμακα). Η Alnylam επίσης έχει προχωρήσει στην κατασκευή φάρμακων για τη θεραπεία των καρκίνων του ήπατος και όγκους. Η Monsanto παράγει την τροφή που προκαλεί την ασθένεια και έρχονται οι εταίροι τους για να την θεραπεύσει.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να είστε εσείς και η οικογένειά σας ποιο υγιείς. Παίρνετε μαζί σας τον κατάλογο με τους ΓΤΟ όταν πάτε για ψώνια. Σταματήστε αν υποστηρίζετε εταιρίες που βάζουν τα κέρδη πάνω από την ευημερία του καταναλωτή.Αγοράστε οργανικές τροφές
Στις πιστοποιημένες οργανικές τροφές απαγορεύεται η χρήση ΓΤΟ. Τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν κωδικούς αριθμούς και για τα οργανικά αυτός ο αριθμός ξεκινά πάντα με τον αριθμό εννέα.

Φυτέψτε αν μπορείτε βιολογικούς σπόρους.
Μην ξεγελιέστε από τις φράσεις εξαπάτησης όπως: ολικής αλέσεως, φυσικό προϊόν, από το δέντρο στο πιάτο σας.

Αποφύγετε:
Η λεκιθίνη σόγιας θεωρείται ΓΤΟ και οι γλυκαντικές ουσίες όπως η ασπαρτάμη

Τρώτε λιγότερο κρέας και βεβαιωθείτε ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι απαλλαγμένα από αντιβιοτικά.

Μην αγοράσετε ποτέ
Aunt Jemima
Aurora Foods
Balance Bar
Banquet
Best Foods
Betty Crocker
Birds Eye
Bisquick
Boca Burger
Cadbury/Sweppes
Calumet Baking Powder
Campbells
Capri Sun
Carnation
Celeste
Cheetos
Chef Boyardee
Chunky
Coca-Cola
Colombo
Con Agra
Country Time
Crisco
Crystal Light
Delicious
Del Monte
Dinty Moore
Dole
Doritos
Duncan Hines
Eggo Waffles
Famous Amos
Franco-American
Frappuccino
Frito Lay
Fruitopia
Gardenburger (εκτός των οργανικών)
Gatorade
General Mills
Ghirardelli Chocolate
Graham Crackers
Green Giant
Hansen Beverage Company
Hawaiian Punch
Healthy Choice
Healthy Request
Heinz
Hellman’s
Hershey’s
HI-C
Holsum
Honey Maid
Hormel
Hostess
Hungry Jack
Hunts
Interstate Bakeries
Jiffy
Kc Masterpiece
Keebler
Kellogg’s:
Kids Cuisine
Knorr
Kraft: ΟΛΑ τα καρυκεύματα και σάλτσες
Kool-Aid
Land O’ Lakes
Lay’s Ruffles
Lean Cuisine
Libby’s
Life Saver
Lipton
Loma Lindia
Marie Callender’s
Mazola
Minute Maid
Morningstar Farms (εκτός των οργανικών)
Ms. Butterworths
Nabisco
Nature Valley
Near East
Nestea
Nestle
Nilla Wafers
Nutter Butter
Ocean Spray
Old El Paso
Oreos
Ore-Ida
Orville Redenbacher
Pace
Pam
Parmalat
Pepperidge Farm
Pepsi
Peter Pan
Phillip Morris
Pillsbury
Pinnacle Foods
Pop Secret
Post
Power Bar
Preformed
Prego
Pringles
Procter and Gamble
Progresso Soups
Quaker
Ragu
Rice-Roni
Ritz
Rosetto Frozen Pasta
Simply Home
Skippy
Smart Ones
Smucker’s: εκτός αν έχουν την ένδειξη «Από 100% Φρούτα»
Snack Wells
SoBe
Sorrento
Stagg
Stouffer’s
Sunny Delight
Swanson
Tang
Teddy Grahams
The Country’s Best Yoghurt
Toblerone
Tombstone Pizza
Tostitos
Totino’s
Triscuit
Tropicana
Uncle Ben’s
Unilever
V8
Voila
Wheat Thins
Βρεφικές τροφές: Beech-nut, Enfamil, Good start, Nestle, Similac, Isomil


http://katohika.gr/diethni/ta-genetika-tropopoiimena-trofima-tis-monsanto-kai-pos-mporeite-na-prostateuteite-apo-avta/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Δείτε από ποια σοβαρή ασθένεια σας προστατεύει ο «ταπεινός» μαϊντανός!

Υπάρχει ένα βότανο- που αν και δεν μας το έχει πει κανείς- μας προστατευέι από σοβαρή ασθένεια.

Σύμφωνα με το Εθνική Βάση Δεδομένων Θρεπτικών Συστατικών του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας, 10 κλωναράκια μαϊντανού περιέχουν: 4 θερμίδες, 0,3 γραμμάρια πρωτεΐνης, 0,1 γραμμάρια λίπους, 0,6 γραμμάρια υδατανθράκων, 0,3 γραμμάρια φυτικών ινών και 0,1 γραμμάρια ζάχαρης.

Επίσης τα παρέχουν το 205% της ημερήσιας ανάγκης ενός ενήλικα σε βιταμίνη Κ, καθώς και το 22% της βιταμίνης C και το 17% της βιταμίνης Α.


Οφέλη του μαϊντανού για την υγεία του ανθρώπου ...


Πρόληψη του καρκίνου Η μυρικετίνη, μία φλαβονόλη που περιέχει ο μαϊντανός, έχει αποδειχθεί ότι έχει χημειοπροληπτική επίδραση για τον καρκίνο του δέρματος.

Οι γλυκοπατάτες, ο μαϊντανός, τα μαύρα φραγκοστάφυλα και τα βακκίνια (είδος μούρων) είναι μεταξύ των τροφών με την υψηλότερη συγκέντρωση μυρικετίνης ανά 100 γραμμάρια.

Ο μαϊντανός περιέχει επίσης υψηλές ποσότητες χλωροφύλλης, η οποία έχει αποδειχτεί ότι μπλοκάρει τις καρκινογόνες επιδράσεις των ετεροκυκλικών αμινών, οι οποίες παράγονται κατά το ψήσιμο των τροφών σε υψηλή θερμοκρασία.

Εάν έχετε την τάση να ψήνετε τις τροφές σας στη σχάρα και να τις “καρβουνίζετε” αρκετά, φροντίστε να τις συνδυάζετε με πράσινα λαχανικά για να “ακυρώσετε” αυτά τα αποτελέσματα.

Επίσης, μια φυσική χημική ουσία που βρίσκεται στο μαϊντανό, γνωστή ως απιγενίνη, έχει αποδειχτεί ότι μειώνει το μέγεθος ενός όγκου σε μια επιθετική μορφή καρκίνου του μαστού, σε μια έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Μιζούρι των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό δείχνει πως η απιγενίνη είναι μια πολλά υποσχόμενη μη τοξική θεραπεία για τον καρκίνο στο μέλλον. medicalland.gr

http://www.pronews.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...

Ιστορικά "γεγονότα" που δεν είναι ακριβώς… αλήθεια

Πολλά πράγματα από αυτά που φτάνουν στα αυτιά μας ως ιστορικές βεβαιότητες περνούν αβίαστα τις δομές ελέγχου μας, καθώς έχουμε την τάση να δεχόμαστε άκριτα πολλά και διάφορα.

Κάποιες φορές μάλιστα ανακαλύπτουμε μαγικά ότι το ιστορικό γεγονός για το οποίο εμφανιζόμασταν σίγουροι όλα αυτά τα χρόνια μόνο έτσι δεν ήταν, καθώς η αλήθεια είναι συχνά αποτέλεσμα ερμηνείας και ιδεολογικών αναγνώσεων.

Κι έτσι η Ιστορία είναι γεμάτη από ανακρίβειες, παρεξηγήσεις και εθνικούς μύθους, μισές αλήθειες δηλαδή που αναπαράγονται συνήθως από τον νικητή και τον ισχυρό.

Σαν από ευτύχημα βέβαια τα περισσότερα τέτοια ψήγματα αναλήθειας αφορούν σε «μικρά» πράγματα, ιστορικά παραλειπόμενα με άλλα λόγια, που η προσεκτικότερη ανάγνωση μπορεί να απαλείψει.

Άλλοτε πάλι κάποια ιστορικά λαθάκια βρίσκουν μεγάλο έρεισμα και μετατρέπονται σε βεβαιότητες, ενώ μόνο έτσι δεν είναι…

Ο παράφρονας Χίτλερ κατέλαβε πραξικοπηματικά την εξουσία στη Γερμανία


Πολλοί πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι ο διεστραμμένος Φύρερ άρπαξε δικτατορικά το τιμόνι της χώρας, αν και αυτό απέχει παρασάγγας από την ιστορική αλήθεια. Κι αυτό γιατί στην πραγματικότητα οι Ναζί ήρθαν στα πράγματα μέσω της δημοκρατικής οδού, χειραγωγώντας κατόπιν τον κοινοβουλευτισμό ώστε να αυξήσουν τις αρμοδιότητές τους. Ο Αδόλφος Χίτλερ, με όχημα τους φόβους και το παράπονο του λαού για τους εξαντλητικούς όρους συνθηκολόγησης της Γερμανίας μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου, εξαργύρωσε την εθνική οργή και εκλέχτηκε καγκελάριος της χώρας. Λίγο μετά, χρησιμοποιώντας άλλη μια δημοκρατική διαδικασία, χειραγώγησε το νομοθετικό σώμα ώστε να του εκχωρήσει αυξημένες και επείγουσες δικαιοδοσίες, στέλνοντας τη δημοκρατία στα αζήτητα.

Όταν απέκτησε πια την απαραίτητη εξουσία, διέλυσε την εκλεγμένη Βουλή και πλέον κυβερνούσε με δικτατορική παντοδυναμία, ανακηρύσσοντας τον εαυτό του Φύρερ (ανώτατο ηγέτη) και στέλνοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ούτε σφαίρα δεν έπεσε στο τρελό αυτό γαϊτανάκι εξουσίας που θα τον άφηνε πανίσχυρο ηγέτη, αντίθετα με τις ιστορίες των Στάλιν, Μάο και Μουσολίνι δηλαδή. Η άνοδός του στο τιμόνι της Γερμανίας λειτουργεί ως ιστορική υπόμνηση ότι η ίδια η δημοκρατία περικλείει συχνά τους όρους της αυτοκαταστροφής της…

Το χρηματιστηριακό κραχ του 1929 οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση


Η σκοτεινότερη ίσως εποχή της αμερικανικής οικονομίας έχει γεννήσει ουκ ολίγες παρανοήσεις και αναμφίβολα η μεγαλύτερη από αυτές θέλει το χρηματιστηριακό κραχ του Οκτωβρίου του 1929 να πυροδοτεί την περίοδο γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Το κραχ σίγουρα συνέβαλε στο βάθεμα της οικονομικής δυσπραγίας, αν και η δεκαετής Μεγάλη Ύφεση που επηρέασε όλο τον δυτικό κόσμο προκλήθηκε από σωρεία παραγόντων που ο καθένας είχε ξεχωριστή θέση στο χρονικό της οικονομικής κατάρρευσης.

Το χρηματιστηριακό κραχ εξαφάνισε πράγματι τους μικροεπενδυτές και μικροϊδιοκτήτες, αν και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, παρά το πλήγμα που δέχτηκαν από τον καταποντισμό της οικονομίας, επιβίωσαν της Μαύρης Τρίτης του 1929. Την ίδια ώρα, λιγότερο από το 2% του αμερικανικού πληθυσμού είχε επενδύσει τα χρήματά του στο χρηματιστήριο, κι έτσι το κραχ έπληξε ευθέως λιγότερο από 1 εκατομμύριο Αμερικανούς. Αυτό που προκάλεσε τη μεγάλη ανατροπή δεν ήταν τόσο το ίδιο το κραχ όσο η κυβερνητική απάντηση στο πρόβλημα.


Αντί να αφήσει λοιπόν την αγορά να αναδιοργανωθεί και να ρυθμίσει από μόνη της τις εξελίξεις, η αμερικανική κυβέρνηση ψήφισε κατεπείγουσες διατάξεις που έθεσαν δασμούς στις εισαγωγές, για να φαίνονται φτηνότερα τα αμερικανικά προϊόντα. Αυτό που δεν υπολόγισε η κεντρική διοίκηση ήταν η αντίδραση των χωρών του εξωτερικού, που έβαλαν κι αυτές με τη σειρά τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, σκοτώνοντας στην ουσία τον εξαγωγικό τομέα των ΗΠΑ, που συμπαρέσυρε σύσσωμη τη βιομηχανική δραστηριότητα.

Συνεχίζοντας το αποτυχημένο κυβερνητικό κρεσέντο και τα αμφιβόλου αποτελεσματικότητας αντισταθμιστικά μέτρα, ο τραπεζικός τομέας κατέρρευσε τελικά, συμπαρασύροντας τις αποταμιεύσεις εκατομμυρίων τώρα αμερικανών πολιτών και στέλνοντας την ανεργία στα ύψη (το 1932, για παράδειγμα, άγγιξε το 25%). Και βέβαια είναι επίσης μύθος ότι το λεγόμενο «New Deal» του Ρούσβελτ εξομάλυνε την κατάσταση: στην πραγματικότητα, η άνοδος της φορολογίας κράτησε την οικονομία σε κακό χάλι κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του, αφήνοντας τις ΗΠΑ να βλέπουν με παράπονο αρκετές δυτικές χώρες να τραβούν και πάλι τον δρόμο της ανάπτυξης. Και ήταν στην ουσία ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος αυτός που έβγαλε την Αμερική από τη δυσπραγία…

Η Διακήρυξη Χειραφέτησης του Λίνκολν απελευθέρωσε τους σκλάβους από τα δεσμά τους


Όλοι ξέρουμε ότι το φοβερό και τρομερό προεδρικό διάταγμα του Αβραάμ Λίνκολν έσπασε τα δεσμά των μαύρων δούλων, επιφέροντας ραγδαίες αλλαγές στην κοινωνική στρωμάτωση των ΗΠΑ. Σωστά; Λάθος! Κατά πρώτον, η Διακήρυξη Χειραφέτησης δεν απελευθέρωσε κανέναν, καθώς είχε εφαρμογή μόνο στις 10 πολιτείες του Νότου που είχαν εξεγερθεί κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση, κι έτσι η Ένωση δεν είχε τη δύναμη να την επιβάλει.

Και βέβαια όχι μόνο δεν είχαν τρόπο να εφαρμόσουν οι Βόρειοι τη Διακήρυξη στην εξεγερμένη Συνομοσπονδία, αλλά το ίδιο χαρτί δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα ούτε για τους σκλάβους του Βορρά: η ιδιοκτησία δούλων, παρά το γεγονός ότι ήταν σχετικά σπάνια, ήταν ακόμα νόμιμη στην Ένωση (το μόνο που ήταν παράνομο ήταν η αγοραπωλησία δούλων στις πολιτείες της Ένωσης και όχι η κατοχή τους)!

Παρά τις εμφατικές διακηρύξεις του Λίνκολν λοιπόν, οι Αφροαμερικανοί θα έπρεπε να περιμένουν την 13η συνταγματική Αναθεώρηση, που επικυρώθηκε το 1865, για να απαλλαγούν οριστικά από το καθεστώς της δουλείας σε όλες τις Ηνωμένες πλέον Πολιτείες της Αμερικής. Και τι πέτυχε τότε ο Λίνκολν με την περιβόητη διακήρυξή του; Μα να δώσει έναν καλό λόγο πολέμου, ένα ρασιονάλε για τη συνέχιση του αιματοβαμμένου εμφυλίου δηλαδή, πέρα από την προφανή προσπάθεια των Βορείων να κρατήσουν την ομόσπονδη χώρα ενωμένη. Και ως τέτοια, η Διακήρυξη Χειραφέτησης έχει την ιστορική της σημασία, αν και ο πραγματικός της ρόλος είναι σαφώς μετριοπαθέστερος…

Ο Λίντμπεργκ ήταν ο πρώτος που διέσχισε από αέρος τον Ατλαντικό


Το ημερολόγιο έγραφε 20 Μαΐου 1927 όταν θα λάμβανε χώρα η ιστορική υπερατλαντική πτήση που ερχόταν να αλλάξει ολοταχώς τον κόσμο και να φέρει κοντύτερα τον πλανήτη. Την ώρα όμως που ο «Τυχερός Λίντι» κέρδιζε φήμη και πλούτη για το τολμηρό κατόρθωμά του να διανύσει μόνος και χωρίς στάση τα 5.800 χιλιόμετρα με το μονοθέσιο μονοκινητήριό του, δύο βρετανοί πιλότοι, οι Άλκοκ και Μπράουν, είχαν περάσει τον Ατλαντικό χρόνια πρωτύτερα μέσα σε ένα ανακατασκευασμένο βομβαρδιστικό της Βασιλικής Αεροπορίας!

Πετώντας από το Νιουφάουντλαντ του Καναδά στο Γκάλγουεϊ της Ιρλανδίας σε μόλις 16 ώρες το 1919, οι δυο πιονέροι βρετανοί άσοι άνοιξαν διάπλατα τις πύλες για τις εμπορικές υπερατλαντικές πτήσεις και έστρωσαν τον δρόμο για το μελλοντικό ταξίδι του Λίντμπεργκ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον άθλο του βρετανικού διδύμου, ένα αερόπλοιο με δεκάδες βρετανούς άντρες εντός του πήγε και ήρθε πάνω από τον Ατλαντικό, ξοδεύοντας τέσσερις ολόκληρες μέρες για το ταξίδι μετ’ επιστροφής.

Λίγα χρόνια αργότερα, ένα γερμανικό αερόπλοιο πέρασε τον Ατλαντικό με περισσότερους από 40 άντρες πλήρωμα (το ιπτάμενο σκάφος παραδόθηκε στο αμερικανικό ναυτικό ως τμήμα των πολεμικών αποζημιώσεων που πλήρωνε η Γερμανία). Στην ουσία, μέχρι να κάνει το παρθενικό του ταξίδι ο Λίντμπεργκ, τουλάχιστον 80 άντρες είχαν κάνει το επικών διαστάσεων ταξίδι! Ο Λίντι το έκανε όμως εντελώς μόνος, στέλνοντας το ρολόι στις 34 ώρες συνεχούς πτήσης, που όσο να πεις ήταν πιο απαιτητικός και δύσκολος άθλος. Πρώτος πάντως δεν ήταν κατά κανέναν τρόπο…

Οι ΗΠΑ ήταν αυτές που νίκησαν τους Γερμανούς τόσο στον Α’ όσο και τον Β’ Παγκόσμιο


Την ώρα που η αμερικανική πολεμική μηχανή και η τροφοδοσία ήταν καθοριστικής σημασίας για τη νικητήρια συμμαχική έκβαση των δύο πολέμων, ήταν άλλοι αυτοί που σήκωσαν στις πλάτες τους το κύριο βάρος της μάχης. Στον Α’ Παγκόσμιο εξάλλου οι ΗΠΑ δεν εμφανίστηκαν παρά σχετικά αργά, πατώντας μαζικά γαλλικό έδαφος όχι πριν από τα τέλη του 1917. Μέχρι τότε Βρετανία και Γαλλία είχαν ήδη αιματοκυλιστεί στα χαρακώματα σφυροκοπώντας τόσο τη Γερμανία που ήταν ήδη στα σχοινιά μέχρι να εμφανιστεί η Αμερική στο μέτωπο της Ευρώπης.

Η άφιξη βεβαίως περισσότερων από 1 εκατομμύριο Γιάνκηδων στη μάχη αποθάρρυνε τους Γερμανούς από οποιασδήποτε μελλοντικές φιλοδοξίες και τους έπεισε ότι ήταν ώρα να συνθηκολογήσουν. Κι ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα πήραν πράγματι μέρος σε μια σειρά καθοριστικών μαχών, η συνεισφορά τους απέχει πολύ από το να λογιστεί αποφασιστικής σημασίας. Ήταν ουσιαστικά η κατάρρευση της γερμανικής οικονομίας αυτή που έδωσε τη χαριστική βολή στον Α’ Παγκόσμιο.

Το ίδιο σχεδόν μοτίβο επαναλήφθηκε και στον Β’ Παγκόσμιο, με τους Αμερικανούς να καταφτάνουν στη μάχη αρκούντως αργά. Κι ενώ διατήρησαν άθικτα τα συμμαχικά μετόπισθεν στη Βόρεια Αφρική και την Ιταλία, μέχρι να κάνουν τη φοβερή απόβασή τους στη Γαλλία τον Ιούνιο του 1944, οι Σοβιετικοί είχαν ήδη εξαπολύσει την τρομερή αντεπίθεσή τους από τα ανατολικά. Περισσότερο από το 80% των γερμανικών απωλειών στον Β’ Παγκόσμιο έλαβαν εξάλλου χώρα στο ανατολικό μέτωπο, εκεί που οι θρυλικές μάχες των δυο πανίσχυρων στρατιών και συχνές ήταν και ολότελα αιματοβαμμένες. Κι ενώ ήταν οι ΗΠΑ αυτές που νίκησαν ουσιαστικά τους Ιάπωνες στο θέατρο του Ειρηνικού και υποστήριξαν σε όρους εξοπλισμού και ανεφοδιασμού όλους τους Συμμάχους, ήταν οι Σοβιετικοί αυτοί που επέφεραν τα καθοριστικότερα πλήγματα στη ναζιστική λαίλαπα που απείλησε να καταπιεί τον κόσμο…http://www.pronews.gr/
Διαβάστε περισσότερα... Διαβάστε περισσότερα...