Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009

ΝΕΑ ΟΡΑΜΑΤΑ

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, μετά τα συνεχή θαύματα που λαμβάνουν χώρα στην πόλη μας τις τελευταίες ημέρες, την ψυχική ανάταση που του 'ρθε ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΑ μετά την ανάγνωση του "Πιστεύω" και την αέναη αναζήτηση νέων οριζόντων για την πόλη μας, επιτέλους ο επιτυχημένος δήμαρχος νικολέων γαλανάρτης ο αλαζών, βρήκε το καινούριο όραμά του.


1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πιστεύω εις έναν θεό πατέρα παντοκράτορα
Ποιητή του χρήματος και του χρυσού αμάρτημα.
Και εις ένα κύριο φραγκούλη παραπάτημα, τον επιφανή
και αγίου όρους θαυμαστή, περπατητή και ανδραγάθημα
Του εκ των παπάδων γεννηθέντα, φως εκ πυρός, ευρώ αληθινόν, δημιουργηθέντα ου γεννηθέντα, ομοούσιον το θρησκί δι’ ου τα πάντα εφεύρισκο.
Τον δι΄ ημάς τους συμβούλους και δια την ημετέραν σωτηρίαν
Κατελθόντα εκ των Φραγκουλέϊκων και σαρκωθέντα εκ Βερελή τοις πρασίνοις εδρεωθήκαμε.
Καρπωθέντα τε υπέρ ημών, επί Νικολάου δημάρχου και διαφυγόντα και κρυφθέντα, εσκορπίσαμεν.
Και αναστάντα ξαφνικά κατά τας γραφάς τηνε πατήσαμε.
Και ανελθόντα εις τα έδρανα και καθιζόμενοι εκ δεξιών της μητρός Βασιλικής, εμολυνθήκαμεν και πάλι, κρίνοντας φίλους και γνωστούς εξαπατήσαμε.
Εις μιαν κερδοφόρα εικονικήν και καπιταλιστικήν δημαρχίαν, ομολογώ αμάρτημα οικτρόν, παρανοήσαμεν.
Προσδοκώ απόφαση πιστών, ενεργών πολιτών
και φυγή του μέλλοντος, αιώνας έστι. Αμήν.